IT-konsulent: PHP-utvikler

For å kunne utvikle vellykkede IT-løsninger ved bruk av et populært og profesjonelt programmeringsverktøy tuftet på åpen kildekode, trenger du en PHP-utvikler.

Når du engasjerer en PHP-utvikler fra ProData Consult, får du:

- webutvikling til en minimal kostnad ved bruk av «LAMP-stacken»

- en profesjonell utviklingsressurs med gode mellommenneskelige ferdigheter

- effektiv utvikling av både enkle og komplekse webapplikasjoner

- en profesjonell og effektiv utviklingskompetanse

Nedenfor finner du informasjon om ansvarsområdene og kjernekompetansen til en PHP-utvikler.

it-competence_2
it-competence_8

Hva gjør en PHP-utvikler?

PHP er et enkelt programmeringsspråk, og med en profesjonell PHP-utvikler på teamet kan man utnytte de mange avanserte PHP-funksjonene fullt ut og utvikle mer komplekse webapplikasjoner. PHP står for «Hypertext Preprocessor» og brukes til å utvikle alt fra enkle webapplikasjoner til komplekse webløsninger. PHP kan brukes til å utvikle webapplikasjoner som kan samle inn data, generere dynamisk innhold på en nettside eller sende og motta informasjonskapsler. Med PHP-programmering kan man også utvikle funksjoner som å sende e-postmeldinger fra en nettside, innlogging, brukerfora, stemmegivning og mange flere interaktive og databasedrevne webapplikasjoner. En PHP-utvikler / PHP-programmerer er en ekspert på alt dette.

PHP skiller seg fra enkelte andre programmeringsspråk ved å være et såkalt «generelt programmeringspråk». Dette betyr at det ikke er begrenset til å løse en bestemt type utviklingsoppgave. En PHP-utvikler har derfor kreativ frihet til å definere hvordan oppgaven skal løses gjennom PHP.

PHP er et svært kraftig programmeringsspråk innenfor en «LAMP-stack». En LAMP-stack er en samling av programvare med åpen kildekode som gjør det mulig å utvikle en funksjonell løsning effektivt og billig. For en PHP-utvikler er LAMP-stacken et verdifullt verktøy som gir svært gode resultater. En LAMP-stack består av et operativsystem (Linux), en webserver (Apache), en database (MySQL) samt et programmeringsspråk (PHP). I tillegg er det en fordel at den kan lagres på flere ulike steder i skyen.

Dagens brukere stiller store krav til webløsninger. En PHP-utvikler kan bidra til å møte disse kravene og levere effektive og brukervennlige webløsninger. En PHP-utvikler er ekspert på å lage dynamisk innhold på en nettside og bidra til at nettsidens brukere får en god opplevelse av innhold og funksjonalitet. En PHP-utvikler har god kunnskap om PHP-språkets potensial og kompatibilitet, og kan dessuten:

- gi råd om hvilke muligheter PHP gir når det gjelder funksjonalitet

- utnytte alle fordelene ved bruk av en LAMP-stack

- sikre effektiv webutvikling basert på åpen kildekode

- tilpasse webløsningen til IT-prosjektets mål

Det finnes en rekke front-end-kodespråk og -teknologier som en utvikler kan arbeide med. Valg av kodespråk og teknologi bestemmes av målene for IT-løsningens funksjonalitet og design. I tillegg til PHP-utviklere tilbyr ProData Consult webutviklere med kompetanse på områder som as JavaScriptHTML5/CSS3 og ASP.NET.

Hvordan jobber en PHP-utvikler?

En PHP-utvikler begynner alltid med IT-løsningens suksesskriterier. PHP har mange muligheter, og med en PHP-utvikler på teamet kan du dra nytte av disse mulighetene for å utvikle en skreddersydd webløsning som er tilpasset organisasjonen.

En PHP-utvikler passer godt inn på ethvert prosjektteam. Utvikling av front-end, eller IT-løsninger generelt, er sjelden en lineær prosess. En front-end PHP-utvikler er vant til å være en del av en utviklingsprosess der endringer kan gjøres underveis. PHP-utviklere er flinke til å samarbeide med ulike utviklingsressurser for å nå det endelige målet: en vellykket IT-løsning.

Finn din PHP-utvikler her

Står dere overfor et større utviklingsprosjekt og trenger en dyktig PHP-utvikler? ProData Consult har PHP-utviklere som spesialiserer seg på PHPs potensial som programmeringsspråk. Vi finner den rette PHP-utvikleren til ditt prosjekt. ProData Consults IT-konsulenter dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bidra på så godt som alle IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en erfaren PHP-utvikler innen 48 timer, slik at du:

- oppnår effektiv webutvikling til en minimal kostnad

- får en effektiv og godt designet IT-løsning

- får IT-løsninger som er skreddersydd til organisasjonen

5270