IT-konsulent: Webutvikler

For å kunne utvikle vellykkede IT-løsninger med koding av høyeste kvalitet trenger du en webutvikler på prosjektteamet.

Når du engasjerer en webutvikler fra ProData Consult, får du:

- en spesialist i flere programmeringsspråk

- IT-løsninger som er både funksjonelle og attraktive

- et brukervennlig grensesnitt

- en profesjonell og effektiv utviklingskompetanse

En webutvikler sørger for profesjonell front-end-webutvikling av høy kvalitet. Med en webutvikler kan du sikre optimal funksjonalitet og samtidig oppfylle kravene til brukervennlighet. Nedenfor finner du mer informasjon om ansvarsområdene og kjernekompetansen til en webutvikler.

it-competence_1
it-competence_4

Hva gjør en Webutvikler?

Alle nettsteder, mobile nettsteder og andre IT-løsninger består av en back-end og en front-end. Disse to delene må fungere og virke sammen for å gi en optimal brukeropplevelse - en webutvikler kan sørge for nettopp dette. På store IT-prosjekter vil man vanligvis dele utviklingsressursene i to team: ett team med ansvar for back-end-utviklingen og et annet med ansvar for front-end-utviklingen.

Front-end-utvikling er den delen av utviklingsprosessen der webdesignet implementeres i den tekniske plattformen. En front-end-utvikler må sørge for at IT-løsningens front-end fungerer optimalt, og at den ser bra ut sett fra brukernes perspektiv. En front-end-utvikler kan jobbe med utvikling av flere ulike typer IT-baserte løsninger, som nettsteder, mobilapplikasjoner og nettbutikker. Ved utvikling av IT-løsninger er det mange ting som det må tas hensyn til, for eksempel: Skal designet være responsivt? Bør dere ha et nettsted i stedet? Hvordan sikrer man at innholdet på nettstedet lastes på riktig måte? Hvordan skaper man en optimal utforming med hensyn til søkemotorer? En webutvikler kan gi råd om slike og mange andre designvalg.

Med vekt på IT-løsningens tekniske potensiale, kombinert med en god sans for brukervennlig webdesign, sørger en front-end-webutvikler for at:

- IT-løsningens innhold og tekniske plattform fungerer godt sammen

- brukeropplevelsen er førsteklasses

- riktige plattformer og riktig kodespråk velges

- IT-løsningen fungerer feilfritt i alle nettlesere

En dyktig front-end-webutvikler legger stolthet i å utvikle brukervennlige løsninger som skaper verdi for brukeren. Webutvikleren jobber med flere ulike teknologier og programmeringsspråk, hvert med sine fordeler. ProData Consults webutviklere har særlig kompetanse i følgende teknologier og programmeringsspråk:

- JavaScript

- HTML 5/CSS 3

- jQuery

- AngularJS

- ASP.NET

- JSP

- PHP

- REST

- WCF

Webutviklerens kodearbeid er helt sentralt innen flere funksjonelle, designrelaterte og brukerrelaterte områder. Kodingen bestemmer blant annet hvordan et nettsted ser ut i forskjellige nettlesere, hvor raskt innholdet lastes, og om nettstedet kan indekseres av søkemotorer. En webutvikler er spesialist på alt dette.

Hvordan jobber en Webutvikler?

Vellykket webutvikling er avgjørende for brukerens opplevelse av IT-løsningen. En webutviklers viktigste oppgave er å sørge for en sømløs brukeropplevelse ved å implementere webdesignet på riktig måte i den tekniske plattformen. Det er også webutviklerens ansvar å sørge for at et nettsted er optimalisert for alle nettlesere (Internet Explorer, Safari, Chrome osv.). Brukeropplevelsen står i sentrum for front-end-utviklerens arbeid. Hvis man som bruker møtes av en nettside som lastes sakte eller ikke viser innhold på riktig måte, mister man raskt interessen. En webutvikler er klar over disse utfordringene og vet hvordan slike situasjoner kan unngås, slik at brukeren får en god og profesjonell brukeropplevelse.

En webutvikler passer godt inn på prosjektteamet. Utvikling av front-end, eller IT-løsninger generelt, er sjelden en lineær prosess, og en front-end-utvikler er vant til å være del av en utviklingsprosess der endringer kan oppstå underveis. Webutviklere er flinke til å samarbeide med ulike utviklingsressurser for å nå det endelige målet: en vellykket IT-løsning.

Det finnes en rekke front-end-kodespråk og -plattformer som en webutvikler kanskje er kjent med. Valg av kodespråk og teknologi bestemmes av målene for IT-løsningens funksjonalitet og design. En webutvikler vil også kunne gi deg råd om dette. ProData Consults webutviklere har kompetanse innenfor JavaScriptHTML 5 / CSS 3, jQuery, AngularJS, ASP.NET, Java Server Pages, PHP, REST og WCF.

Finn din webutvikler her

Står du overfor et større utviklingsprosjekt og har behov for en dyktig webutvikler? ProData Consult har webutviklere med spesialistkunnskap innen Javascript, HTML 5 / CSS 3, ASP.NET, Java Server Pages (JSP) og PHP. Vi finner derfor enkelt den rette webutvikleren til ditt prosjekt: ProData Consults IT-konsulenter dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bidra med hjelp i så godt som alle IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en dyktig webutvikler innen 48 timer, slik at du får:

- en velfungerende og godt designet IT-løsning

- en IT-løsning som kombinerer kompleks teknologi og moderne design

- høy grad av brukervennlighet

- en sømløs og profesjonell interaksjon med IT-løsningen

5270