IT-konsulent: UX-designer

Når du vil sikre at brukeropplevelsen blir den aller beste, kan det være lurt å få hjelp av en UX-designer. En UX-designer (User Experience Designer) sørger for at IT-løsningen har best mulig brukervennlighet og funksjonalitet før den tas i bruk av sluttbrukerne.

Med en UX-designer fra ProData Consult får du:

- en brukervennlig IT-løsning

- en brukervennlig informasjonsstruktur

- mer tilfredse kunder og brukere

- samsvar mellom innhold og design

it-competence_3
it-competence_6

Hva gjør en UX-designer?

Dagens brukere stiller store krav til IT-løsninger, og hvis funksjonaliteten eller designet ikke lever opp til brukernes krav, vil de fort miste interessen for IT-løsningen. En UX-designer/UX-konsulent spiller derfor en viktig rolle med tanke på å gi brukeren eller kunden en god brukeropplevelse. Som bruker skal man for eksempel ikke behøve å gjette hvor på et nettsted man kan finne informasjonen man er på jakt etter. En UX-designer er spesialist på å skape et rammeverk som gir en god brukeropplevelse, og der informasjonsstrukturen understøtter brukerens ønsker og behov.

En UX-designer er dyktig til å skape en balanse mellom visuelt uttrykk og funksjonalitet, og gi brukeren en sømløs opplevelse av IT-løsningen, som i sin tur vil styrke brukerens oppfatning av selskapet som har utviklet løsningen. Oppgaven til UX-designeren er å skape en struktur som kan lede brukeren i riktig retning, avhengig av IT-løsningens formål - enten det er å fremme salg, gi brukeren nyttig informasjon eller vinne nye kunder. En UX-designer kan derfor sikre at det er samsvar mellom virksomhetens mål, brukernes krav og IT-løsningens visuelle innhold.

UX-designeren jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og kommunikasjon og:

- skaper balanse mellom design og funksjonalitet

- sikrer en komplett og profesjonell brukeropplevelse

- skaper en brukervennlig informasjonsstruktur

- sikrer at IT-løsningen oppfyller forretningsmessige mål

Fordelen med å engasjere en ekstern UX-designer er at du får en fleksibel ressurs som kan hoppe inn på teamet umiddelbart. Med en UX-designer fra ProData Consult får du ikke bare en ekspert på brukervennlig design, men også en erfaren IT-konsulent som kan tilføre prosjektet verdi ved å fungere som sparringspartner og rådgiver. Alle ProData Consults IT-konsulenter har flere års erfaring fra IT-prosjekter og kan ta prosjektet ditt til et helt nytt nivå.

Hvordan jobber en UX-designer?

En UX-designer legger alltid vekt på selve brukeren, snarere enn på teknologi eller grafiske uttrykk. Hvis IT-løsningen ikke tilpasses brukernes behov, kan de fort miste interessen, noe som også svekker omdømmet til bedriften bak løsningen. UX-designerens hovedoppgave er derfor å imøtekomme brukerens behov og krav til IT-løsningen. På denne måten kan en UX-designer bidra til å levere IT-løsninger som blir tatt godt imot av brukerne, og som til og med kan styrke relasjonen mellom virksomheten, brukerne og kundene.

En UX-designer jobber hovedsakelig med å optimalisere følgende områder:

- Visuelt design

- Interaksjonsdesign

- Informasjonsarkitektur

- Brukervennlighet

- Tilgjengelighet

Struktur

For en UX-designer består en IT-løsning av flere byggesteiner som må settes sammen på riktig måte. I utviklingen av et nettsted kan det være innhold som tekst, bilder, videoer og navigasjon som må struktureres på en fornuftig måte for brukeren. Riktig informasjon må være tilgjengelig til rett tid - og det er her en UX-designer er i sitt ess.

En god UX-designer er en ekte lagspiller som utfyller utviklerne med sin kundeorienterte kompetanse. En UX-konsulent jobber ofte tett med andre utviklere (webutviklere, app-utviklere osv.) om å skape et brukervennlig grensesnitt og et design som både ser bra ut visuelt, og som oppfyller fastsatte krav til ytelse. Det er i tillegg UX-designerens jobb å sette sammen en informasjonsarkitektur som veileder brukerne på en god måte og får dem til å føle seg trygge når de bruker IT-løsningen.

Finn din UX-designer her

Trenger du hjelp til å skape en brukervennlig IT-løsning som oppfyller brukernes krav til både flott design og funksjonalitet? ProData finner den rette UX-designeren til ditt prosjekt! ProData Consult har IT-konsulenter som dekker over 4000 ulike typer kompetanse, og våre spesialister kan bidra med hjelp i så godt som alle typer IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en erfaren UX-designer innen 48 timer, slik at du:

- får et brukervennlig design

- får samsvar mellom design og funksjonalitet

- bygger en sterk relasjon med brukere og kunder gjennom gode brukeropplevelser

5270