IT-konsulent: WPF-utvikler

Hvis du ønsker å utvikle funksjonelle Windows-applikasjoner, er en WPF-utvikler en nyttig og verdifull ressurs å ha på teamet. En WPF-utvikler hjelper deg med å utvikle en profesjonell løsning.

Med en WPF-utvikler fra ProData Consult får du:

- en stabil og funksjonell systemløsning

- spesialkunnskap om potensialet til WPF

- en velfungerende Microsoft-basert løsning

- kortere «time-to-market»

it-competence_3
it-competence_4

Hva gjør en WPF-utvikler?

Windows Presentation Foundation (WPF) er et grafikksystem fra Microsoft som gjør det mulig å utvikle Windows-klientapplikasjoner og er det grafiske grunnlaget for moderne Windows-applikasjoner. Målet er å kunne utvikle en stor Windows-klientapplikasjon som kan skaleres for alle skjermstørrelser, noe som gjør det lettere å sikre en jevn overgang fra Windows, Windows Phone og andre plattformer.

Det kan være en stor utfordring å utvikle grafikktunge brukergrensesnitt, men en WPF-utvikler har god kunnskap om hvordan man gjør dette. WPF har et bibliotek av standardvinduer, -objekter og -handlinger, som alle kan tilpasses grafisk av en designer, slik at systemet får et unikt grafisk uttrykk. En WPF-utvikler kan også - ved bruk av Microsoft Silverlight - utvikle interaktivt innhold for webløsninger, for eksempel animasjoner, interaktive bannere eller video.

WPF er en del av .NET-rammeverket, og en WPF-utvikler kan derfor ses på som en spesialisert .NET-utvikler. .NET-plattformen er et allsidig verktøy som dekker de fleste områder av web- og systemutvikling. Den største fordelen med .NET er plattformens ensartethet på tvers av optimaliseringsmodeller, noe som gjør det lettere å overføre erfaring fra f.eks. webutvikling til utvikling av system- eller mobilapplikasjoner. Det finnes flere spesialområder innen .NET-utvikling; WPF er bare ett av disse.

.NET-plattformen er spesielt godt egnet til å utvikle klassiske applikasjoner og webløsninger på en effektiv måte. En WPF-utvikler kan hjelpe til i arbeidet med å :

- utvikle både enkle og komplekse Windows-applikasjoner som ser bra ut på Full HD- og Ultra HD-skjermer

- utnytte WPF-teknologiens unike egenskaper

- bruke Silverlight til å utvikle interaktivt webinnhold

- lage brukergrensesnitt med attraktivt design ved hjelp av Modern UI (Metro)

Modern UI (Metro) er et av Microsofts designspråk, som i hovedsak brukes til å lage vakre og funksjonelle brukergrensesnitt. En WPF-utvikler gir deg råd om mulighetene som finnes i Modern UI. En WPF-utvikler har også omfattende kunnskap om Microsoft-basert utvikling og kan gi råd om WPF-teknologiens muligheter og begrensninger. En WPF-utvikler kan i tillegg hjelpe deg med å finne den beste måten å bruke designverktøyet på, slik at kravene for IT-utviklingsprosjektet oppnås.

Fordelen med å engasjere en ekstern WPF-utvikler fra ProData Consult er at du får en svært fleksibel ressurs som raskt kan ta del i utviklingsarbeidet. Dette er en stor fordel, for eksempel hvis du har en tidsfrist for prosjektet som ellers ville vært umulig å nå.

Hvordan jobber en WPF-utvikler?

En WPF-utvikler tar alltid utgangspunkt i bedriftens behov og vil sammen med selskapet finne den beste måten å bruke WPF-teknologi på, slik at kravene til løsningen oppfylles.

En WPF-utvikler er gjerne del av et større utviklingsteam. Teamet kan bestå av flere utviklere, hver med sitt eget spesialområde, for å oppnå størst mulig effektivitet og bringe sammen ulike typer kompetanse på ett sted. En WPF-utvikler jobber ofte sammen med andre WPF-spesialister om utvikling av komplekse og omfattende IT-løsninger. Hos ProData Consult finner du noen av den ypperste kompetansen innen .NET-utvikling - enten du leter etter én konsulent eller flere av våre over 25 .NET-konsulenter. ProData Consult har også utviklere med ASP.NETWCF og Windows Phone som spesialfelt. WPF brukes ofte med .NET-programmeringsspråket C# (C-sharp). ProData Consults WPF-utviklere er derfor eksperter på å kombinere WPF og C# for å utvikle grafiske Windows-applikasjoner.

Finn din WPF-utvikler her

Står dere overfor et større utviklingsprosjekt og trenger en dyktig WPF-utvikler til å utvikle Microsoft-baserte IT-løsninger? ProData Consults IT-konsulenter dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bidra med hjelp i så godt som alle IT-prosjekter. ProData Consult har erfarne og fleksible WPF-utviklere med akkurat den kompetansen du trenger. Vi setter deg i kontakt med en dyktig WPF-utvikler innen 48 timer, slik at du får:

- en profesjonell Microsoft-løsning

- den nyeste ekspertkunnskapen om WPF og C#

- en løsning som er skreddersydd til bedriftens mål

- en effektiv utviklingsprosess

5270