IT-konsulent: Testleder

Hvis du ønsker profesjonell og strukturert håndtering og ledelse av programvaretesting, trenger du en testleder som kan sikre fremdrift i utviklingen og planleggingen av testaktiviteter og -ressurser.

Med en testleder fra ProData Consult får du:

- Effektiv og målrettet testing av programvare

- Detaljert planlegging av testprosessen

- Kvalifisert kontroll av testere

- En smidig testprosess med effektiv tilpasning

it-competence_4
it-competence_1

Hva gjør en Testleder?

En testleder er en slags prosjektleder som er ansvarlig for å lede tester av IT-prosjekter for å sikre fremdrift i utviklingen. Testlederen planlegger testaktiviteter og sikrer at tilgjengelige ressurser utnyttes best mulig, for eksempel teknologi, testverktøy og tidsplaner. Testlederens viktigste arbeidsoppgave er å administrere og lede tester og hele tiden sikre at testarbeidet gjennomføres slik det skal. Dette innebærer ledelse av en eller flere testere som må gjennomføre selve testen. En testleder utarbeider også en teststrategi og spesifikke testplaner som er tilpasset testprosessene i organisasjonen. Teststrategien utarbeides vanligvis i samarbeid med ledelsen, som definerer sine forventninger til testprosessen. En testleder har oversikt, strukturerer testoppgavene og styrer testprosessen. Derfor er det helt avgjørende å ha en testleder for å kunne oppnå en effektiv og målrettet testing av IT-programvare.

Testlederen sørger for bedre oversikt og fremdrift i prosjektet, og er i tillegg ansvarlig for:

- Forvaltning av aktiviteter og ressurser i testprosessen

- En strukturert og detaljert testplan

- Profesjonell og proaktiv håndtering av eventuelle utfordringer, og testens ytelse

- Planlegging av selve testgjennomføringen

Organisasjonen er utgangspunktet for testlederens arbeid. En testleder skreddersyr testkjøringen slik at testen alltid legger vekt på de delene av programvaren som er mest kritiske for organisasjonen og dens arbeidsmetoder. I samarbeid med selskapet utarbeider testlederen en strategi som retter innsatsen inn mot områder med høy prioritet med hensyn til de forretningsmessige målene.

Fordelen med å engasjere en ekstern testleder er at utviklingsteamet får tilgang til en svært fleksibel ressurs som kan begynne å jobbe på kort varsel. Med en testleder fra ProData Consult får du ikke bare en ekspert på ledelse av testprosessen, men også en erfaren IT-konsulent som kan tilføre merverdi til prosjektet ved å se på utviklingsprosjektet med nye øyne. ProData Consults testledere har mange års erfaring fra IT-prosjekter og kan derfor også fungere som kompetente sparringspartnere og rådgivere.

Hvordan jobber en Testleder?

Testledelse handler om å forvalte og lede en testprosess med det formål å forhindre feil. En testleder kan sikre et positivt resultat fra programvaretester, fordi eventuelle feil korrigeres underveis. Dette hindrer potensielt kostbare feil i forbindelse med distribusjonen.

ProData Consults testledere har omfattende erfaring som gjør dem i stand til å gi råd om utfordringer som vanligvis oppstår underveis, og møte disse utfordringene på en proaktiv måte for å redusere risiko og merkostnader.

Ettersom en testleder er ansvarlig for å strukturere og fordele oppgaver, har en testleder også gode kommunikasjons- og ledelsesferdigheter. Testlederen har også en god oversikt, noe som sikrer optimal bruk av ressursene som er tilgjengelige for testprosessen. Som testleder må man være i stand til å lede testteamet innen testverktøy, data, IT-miljøer, organisatoriske rammer og mye mer.

En testleder sørger ikke bare for at testprosessen gjennomføres som planlagt, men har på samme tid myndighet til å rette feil for å nå det endelige målet. Det kan for eksempel oppstå endringer med hensyn til tilgjengeligheten av testressurser. Testlederen vil da kunne korrigere testplanen og sikre at du får mest mulig ut av ressursene. Løpende styring av testkjøringen og dens rammer er kritisk for at testen skal bli vellykket. Testlederen leder normalt et testteam som utfører testkjøring på grunnlag av en ferdig utarbeidet teststrategi.

Finn din testleder her

Har du behov for å teste ny programvare på ditt neste store IT-prosjekt? ProData finner den rette testlederen til å lede testkjøringen på en trygg måte. ProData Consults IT-konsulenter dekker over 4000 ulike typer IT-kompetanse, og spesialistene våre kan bidra på så godt som alle IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en dyktig testleder innen 48 timer. Du får:

- profesjonell ledelse av aktiviteter og ressurser i testkjøringsprosessen

- en detaljert og tilpasset strategi for testkjøringen

- en testkjøring som utføres i henhold til planen, og som justeres om nødvendig

- grundig og effektiv testing av programvare

5270