IT-konsulent: ISTQB-tester

Når du vil sikre et best mulig resultat ved utvikling av ny programvare, er en ISTQB-tester et godt valg. En ISTQB-tester er spesialist på testing av IT-programvare for å sikre at kvaliteten lever opp til forventningene.

Med en ISTQB-tester fra ProData Consult får du:

- Kvalitetssikring av IT-programvare og maskinvare under utviklingsprosessen

- Mulighet til å identifisere og korrigere potensielt kostbare feil underveis

- En smidig utviklingsprosess med effektiv tilpasning

- Sømløs integrasjon mellom eksisterende og ny programvare

it-competence_7
it-competence_4

Hva gjør en ISTQB-tester?

En ISTQB-tester er avgjørende for å sikre programvarens kvalitet både underveis i og etter utviklingsprosessen. En ISTQB-tester kan oppdage feil som ikke kan ses med det blotte øye, men som kan ha store konsekvenser.

ISTQB står for International Software Testing Qualifications Board - den ledende organisasjonen innen sertifisering av programvaretestkompetanse. ISTQB-sertifiseringen er en ettertraktet og internasjonalt anerkjent sertifisering som gir testere nødvendige ferdigheter for alle typer programvaretesting. En ISTQB-tester vet nøyaktig hvordan man skal nærme seg testing med hensyn til planlegging og gjennomføring, slik at testen blir effektiv og oppfyller alle forventninger.

En ISTQB-sertifisering gir solid kunnskap om alle aspekter av programvaretesting, herunder testfaser, testmetoder og testledelse. Hvis du velger en ISTQB-tester, vil du få maksimalt ut av programvaretestprosessen. På samme tid får du en testprosess uten forsinkelser, noe som ellers er uunngåelig i mange programvareutviklingsprosjekter. ISTQB-testere har den nødvendige kompetansen til å sikre en effektiv testprosess, fordi de gjennom ISTQB-sertifiseringen har fått verktøy for utvikling og gjennomføring av strukturerte tester. En ISTQB-tester kan blant annet identifisere hvorvidt programvaren utfører de tiltenkte oppgavene på riktig måte, og hvordan den oppleves fra brukerens perspektiv. Videre kan en ISTQB-tester bidra med å tilpasse ny programvare, slik at den lett kan implementeres og integreres i eksisterende IT-miljøer.

En ISTQB-tester sørger for profesjonell kvalitetssikring av programvare og bidrar i tillegg med å:

- sikre at kvalitet, funksjonalitet og design møter alle forventninger

- oppdage og rette feil underveis

- sikre en effektiv programvareutvikling

- integrere nyutviklet programvare i organisasjonen

Programvaretesting er en integrert del av en agil utviklingsprosess, og en ISTQB-tester arbeider komfortabelt i slike typer utviklingprosesser. Agile (smidige) prosesser innebærer effektive overganger, for eksempel dersom teststrategien endres underveis. En ISTQB-tester har kompetanse til å håndtere dette på en profesjonell måte.

Hvordan jobber en ISTQB-tester?

En ISTQB-tester bruker testverktøy (kvalitetssikring) til å standardisere tester slik at kostnadene reduseres og IT-løsningen optimaliseres på en effektiv måte. Verktøyene gir mulighet til å utarbeide effektiv og pålitelig dokumentasjon av den testede programvarens kvalitet og risikoområder. Verktøyene gir også muligheter for automatiserte testprosesser som sikrer at tester kjøres kontinuerlig gjennom utviklingsprosessen. I tillegg gir de en god plattform for samarbeid mellom testeren og utviklere, slik at kommunikasjonen og samarbeidet om testresultatene blir nøyaktig og effektiv. Det er viktig å bruke et testverktøy som passer til organisasjonen og det eksisterende IT-miljøet. En ISTQB-tester kan gi deg råd om riktig bruk av testverktøy, avhengig av hvilken type programvare det er snakk om.

Det kan være aktuelt å gjennomføre tester på flere ulike stadier i utviklingsprosessen, avhengig av suksesskriteriene for programvaren. Ved å bruke ISTQB-testere fortløpende kan du foregripe funksjonelle utfordringer og dermed oppnå en mer effektiv og fleksibel prosess. ProData Consults team av erfarne ISTQB-testere kan gå inn i utviklingsprosessen når det er behov for å teste IT-løsningen. Hvis du bruker en ISTQB-tester underveis i prosessen, blir det lettere å holde seg til tidsplaner og planlagt tidspunkt for implementering.

Du trenger bare én ISTQB-tester, men iblant kan det være nyttig å engasjere flere ISTQB-testere på samme team. Rundt ISTQB-testeren vil man også finne andre nøkkelpersoner som sikrer at testen utføres under de rette forholdene, og at testresultatene tas hensyn til i den videre utviklingsprosessen. Teamet kan bestå av webutviklere, testledere og Scrum Masters i tett samarbeid.

Finn din ISTQB-tester her

Ser du etter en ISTQB-tester som kan sikre kvaliteten på ditt neste IT-prosjekt? ProData Consults IT-konsulenter dekker over 4000 ulike typer IT-kompetanse, og spesialistene våre kan bidra på så godt som alle IT-prosjekter. Enten du er i begynnelsen eller slutten av utviklingsprosessen, kan ProData levere et team av spesialiserte testere med flere ulike sertifiseringer, deriblant ISTQB. ProData Consult setter deg i kontakt med en kvalifisert ISTQB-tester innen 48 timer, slik at du:

- oppnår en effektiv testprosess

- kvalitetssikrer programvareytelsen ved bruk av ISTQB-standardene

- unngår kostbare feil underveis i utviklingsprosessen

- får en smidig gjennomføring av ny programvare i ditt eksisterende IT-miljø

5270