IT-konsulent: PRINCE2-prosjektleder

Hvis du ønsker en effektiv og strukturert prosjektmodell med presis kommunikasjon og tydelig rollefordeling, trenger du en Prince2-prosjektleder.

Med en Prince 2-prosjektleder fra ProData Consult får du:

- profesjonell styring av prosjektroller og oppgaver

- en effektiv prosjektstyringsmodell med klar fordeling av roller og ansvar

- optimal bruk av alle prosjektressurser

- en erfaren IT-prosjektleder med relevant sertifisering

it-competence_2
it-competence_6

Hva gjør en PRINCE2-prosjektleder?

PRINCE2 står for «PRojects IN Controlled Environments, version 2».

PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. PRINCE2 tar for seg en bestemt prosjektstyringsmetode med vekt på tydelig kommunikasjon, felles forventninger og fleksibilitet.

Metoden er generell og kan brukes til både store og små IT-prosjekter. PRINCE2 er i dag blant Nordens mest utbredte prosjektstyringsmetodene, og en prosjektleder med PRINCE2-sertifisering sikrer at alle roller og ansvarsområder er fastsatt og synlige gjennom hele prosessen.

Enten du planlegger å utvikle en enkel webapplikasjon eller en stor og kompleks IT-løsning, er en PRINCE2-prosjektleder en svært verdifull ressurs å ha med på teamet. I samarbeid med din PRINCE2-prosjektleder kan dere bli enige om rammene for IT-prosjektet og hvordan PRINCE2-metoden kan tilpasses slik at du får best mulig utbytte av den.

En PRINCE2-prosjektleder sikrer at alle medlemmene av prosjektteamet kjenner sine roller til enhver tid i løpet av prosjektet, og at prosjektgruppen jobber mot et felles mål. Det er i tillegg PRINCE2-prosjektlederens ansvar å sikre at IT-prosjektet gjennomføres innen avtalte frister, og at fastsatte mål nås. Dette gjøres gjennom løpende oppfølging og koordinering av prosjektets ressurser og oppgaver. En PRINCE2-prosjektleder spiller en sentral rolle i IT-prosjekter der god oversikt og gode kommunikasjonsferdigheter er avgjørende. For å sikre hensiktsmessig fremdrift i prosjektet sørger en PRINCE2-prosjektleder for at prosjektgruppen har de nødvendige ressursene og den riktige kompetansen.

Med en PRINCE2-prosjektleder fra ProData Consult får du en prosjektleder med god IT-forståelse og omfattende erfaring med IT-prosesser, som organiserer projektressursene på best mulig måte. ProData Consults PRINCE2-prosjektledere vet nøyaktig hva som kreves for å lede et team av spesialiserte IT-konsulenter og er prosjektgruppens bindeledd til selskapets ledelse. Her har prosjektlederen som oppgave å informere ledelsen om prosjektets fremdrift og be ledelsen om flere ressurser dersom IT-prosjektet støter på utfordringer.

En PRINCE2-prosjektleder bidrar til fleksibilitet og en tydelig rollefordeling i IT-prosjekter og har i tillegg ansvaret for å:

- lede prosjektgruppen mot et felles mål

- avklare roller og ansvar

- minimere risikoen for potensielt kostbare feil

- organisere prosjektressursene slik at de utnyttes best mulig

- legge til rette for en smidig utviklingsprosess

I tillegg til PRINCE2-prosjektledere finnes det flere grener og spesialiseringer innen prosjektledelse. ProData Consult har også IT-konsulenter med kompetanse som Scrum Masterprosjektleder og ITIL prosjektleder, som også kan gå inn i rollen som prosjektleder for IT-prosjekter.

Hvordan jobber en PRINCE2-prosjektleder?

En PRINCE2-prosjektleder kan håndtere alt fra små, enkle prosjekter til store høyrisikoprosjekter. En PRINCE2-prosjektleder jobber med eierskap og samarbeid i prosjektgruppen. Dette gjøres ved å avklare prosjektgruppens respektive roller og skape en tydelig fordeling av oppgaver.

Oversikt og gode kommunikasjonsevner er noe av det som kjennetegner en PRINCE2-prosjektleder. Med sin sentrale rolle i prosjektteamet er det avgjørende at prosjektlederen har gode lederegenskaper og er en dyktig tilrettelegger. En PRINCE2-prosjektleder arbeider selvstendig og proaktivt for å kunne angripe og løse eventuelle utfordringer som måtte oppstå. Prosjektlederen ligger alltid ett skritt foran i prosessen og leter etter potensielle utfordringer som kan forsinke prosessen. ProData Consults PRINCE2-prosjektledere har lang erfaring og kompetansen som kreves for å lede et prosjekt trygt i havn.

Med en PRINCE2-prosjektleder får du en sterk lagspiller som arbeider for å oppnå et godt fungerende samarbeid med prosjektgruppen, uavhengig av type prosjekt. En PRINCE2-prosjektleder er også en fleksibel IT-konsulent som kan hoppe inn ved behov og finne sin plass i organisasjonen på kort varsel. PRINCE2-prosjektledere har gode samarbeidsevner og er vant til å jobbe med eksperter som for eksempel webutviklereprogramvareutviklereapp-utviklere og UX-designere.

Finn din PRINCE2-prosjektleder her

Ser du etter en prosjektleder med den ettertraktede Prince2-sertifiseringen? ProData Consults IT-konsulenter dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og spesialistene våre kan bidra på så godt som alle IT-prosjekter. Uansett om du har små eller store prosjekter, kan ProData Consult levere en erfaren og kompetent PRINCE2-prosjektleder som dekker behovene dine. ProData Consult setter deg i kontakt med en PRINCE2 prosjektleder innen 48 timer, slik at dere:

- når målet med IT-prosjektet innen fastsatte frister

- kan dra nytte av de mange fordelene med Prince2-metoden

- får en effektiv utviklingsprosess der alle ressurser utnyttes optimalt

- får en godt fungerende prosjektgruppe med klar fordeling av roller

- kan ta den raskeste og beste veien fra idé til ferdig IT-løsning

5270