ITIL-prosjektleder

Med en ITIL-prosjektleder fra ProData Consult får du:

- Profesjonell optimalisering av IT-tjenester

- Forbedrede IT-tjenester basert på mønsterpraksiser

- En effektiv prosess der alle ressurser utnyttes optimalt

- Bedre kundebehandling gjennom en profesjonell servicetilnærming

it-competence_3
it-competence_6

Hva gjør en ITIL-prosjektleder?

En ITIL-prosjektleder er en prosjektleder som har spesialkunnskap om bedrifters infrastruktur og servicestyringsprosesser. ITIL (IT Infrastructure Library) er den mest utbredte metoden for IT-servicestyring globalt og gir prosjektlederen verdifulle verktøy.

ITIL-metoden legger vekt på hvordan IT-ressurser kan organiseres for å gi maksimal verdi til IT-infrastrukturprosjekter, herunder hvordan prosessene dokumenteres, og hvordan roller styres. Når du velger en ITIL-prosjektleder med den ettertraktede ITIL-sertifiseringen, får du en systematisk og profesjonell tilnærming til forvaltning av bedriftens IT-tjenester. Dette kan være IT-tjenester som støtter interne prosesser, eller tjenester som legger til rette for god kundeservice. En ITIL-prosjektleder sørger for at dine IT-aktiviteter utføres med høyest mulig effektivitet og ressursutnyttelse.

En ITIL-prosjektleder er en viktig ressurs i infrastrukturprosjekter. Dette kan for eksempel være prosjekter for utskifting av IT-plattform, servere eller maskinvare, eller oppgradering av bedriftens datamaskiner eller produkter. En ITIL-prosjektleder sikrer at slike infrastrukturendringer skjer så smidig som mulig, uten negative konsekvenser for virksomhetens prosesser. En ITIL-prosjektleder er svært verdifull når du vil sikre sømløs implementering og håndtering av et nytt prosjekt eller system. Nøkkelen til å lykkes med et nytt system i organisasjonen er at en fast person har ansvar for å implementere og sikre at systemet integreres på en sømløs måte i det eksisterende IT-miljøet. En ITIL-prosjektleder kan bistå med dette.

Når man jobber med IT, er det en stor fordel å velge en prosjektleder som har god forståelse av IT og IT-infrastruktur. ProData Consults ITIL-prosjektledere har både teknisk forståelse og bred erfaring fra gjennomføring av infrastrukturprosjekter og -systemer. Dette gjør at du får en prosjektleder som kan organisere selskapets ressurser på best mulig måte. En ITIL-prosjektleder fra ProData Consult vet nøyaktig hva som kreves for å kunne organisere IT-kompetanse og -ressurser mot ferdigstilling av nye systemer og produkter.

Med fokus på optimalisering av infrastruktur og servicestyring kan en ITIL-prosjektleder bistå i arbeidet med å:

- redusere IT-prosjektets kostnader

- organisere prosjektressursene slik at de utnyttes optimalt

- forbedre IT-tjenestene gjennom bruk av prosesser basert på mønsterpraksis

- øke kundetilfredsheten gjennom en profesjonell servicetilnærming

- utnytte kompetanse og erfaring optimalt

En ITIL-prosjektleder har direkte kontakt med selskapets ledelse og rapporterer om infrastrukturprosjektets fremdrift. I tillegg kan prosjektlederen be ledelsen om flere ressurser eller mer kompetanse dersom IT-prosjektet støter på utfordringer.

Innen prosjektledelse finnes det flere ulike grener og sertifiseringer. I tillegg til ITIL-prosjektledere har ProData Consult kompetanse som Scrum MasterPrince2 prosjektleder og generell prosjektleder, som også kan fungere som prosjektleder på IT-prosjekter.

Hvordan jobber en ITIL-prosjektleder?

En ITIL-prosjektleder jobber som regel basert på ledelsens IT-styresett. Dette innebærer prosjektledelse med vekt på hvordan IT påvirker et selskaps strategi, struktur, systemer, mennesker og prosesser. Innenfor IT-servicestyring finnes det en rekke ulike disipliner som alle er relatert til optimalisering av selskapets IT-tjenester, for eksempel hendelsesstyring, problemidentifisering, endringsledelse osv. En ITIL-prosjektleder vil blant annet kunne gi deg råd innenfor disse områdene.

En profesjonell ITIL-prosjektleder kan identifisere områder med potensial for effektivisering og optimalisering. Konsulenten samarbeider med selskapet for å avdekke prosesser knyttet til bruk av IT-tjenester, og en ITIL-prosjektleder bidrar til å målrette ressurser på en god måte.

Med sin sentrale rolle i prosjektgruppen er det viktig at ITIL-prosjektleder har god oversikt, teknisk forståelse og gode kommunikasjonsferdigheter. ProData Consults ITIL-prosjektledere besitter alle disse typene kompetanse. En ITIL-prosjektleder jobber selvstendig og proaktivt for å kunne angripe og løse eventuelle utfordringer. Du kan være sikker på at en ITIL-prosjektleder alltid vil ligge ett skritt foran og lete etter potensielle utfordringer som kan forstyrre forretningsprosessene.

Som enhver annen prosjektleder er en ITIL-prosjektleder en lagspiller som arbeider for å oppnå et velfungerende samarbeid i prosjektgruppen. En ITIL-prosjektleder er en fleksibel IT-konsulent som kan hoppe inn ved behov eller gå inn i organisasjonen på kort varsel. Prosjektledere har gode samarbeidsevner og er vant til å løse oppgaver i samarbeid med for eksempel databaseadministratorerinfrastrukturkonsulenter, eller SCCM/SCOM-konsulenter.

Finn din ITIL-prosjektleder her

Ser du etter en ITIL-prosjektleder som kan administrere ditt neste IT-prosjekt? ProData Consults IT-konsulenter dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bidra på så godt som alle IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en erfaren ITIL-prosjektleder som sikrer:

- profesjonell ledelse og optimalisering av selskapets IT-tjenester

- effektive IT-tjenester til ansatte og kunder

- effektive prosesser der alle ressurser utnyttes optimalt

- den raskeste og beste veien fra idé til ferdig IT-løsning

5270