IT-konsulent: Prosjektleder

Hvis du ønsker en effektiv og strukturert prosess der du trygt når målene med IT-prosjektet, trenger du en prosjektleder.

Med en prosjektleder fra ProData Consult får du:

- Profesjonell prosjektledelse

- En effektiv prosess der tidsfrister overholdes

- Optimal bruk av alle prosjektressurser

- En erfaren IT-prosjektleder med IT-teknisk kunnskap

Nedenfor finner du mer informasjon om ansvarsområdene og kjernekompetansen til en prosjektleder.

it-competence_7
it-competence_8

Hva gjør en Prosjektleder?

Enten du skal utvikle et nettsted, en mobilapplikasjon eller andre IT-prosjekter, sørger en prosjektleder for at prosjektet ferdigstilles innen avtalt tid, og at det oppfyller fastsatte krav og mål. En prosjektleder spiller en sentral rolle i IT-prosjekter ved å sikre at prosjektenes mål og tidsplaner overholdes gjennom løpende oppfølging og koordinering av ressurser og oppgaver. Kort sagt sørger en prosjektleder for at IT-prosjektet går etter planen.

En prosjektleder har som oppgave å sikre at prosjektteamet har de nødvendige ressursene og ferdighetene til å kunne fullføre prosjektet innen den fastsatte fristen. I tillegg har prosjektlederen oversikten som kreves for å sikre at alle prosjektmedarbeidere vet hva de skal gjøre til enhver tid, slik at ingen ressurser kastes bort eller at det gjøres feil som kan koste bedriften dyrt. Prosjektlederen har også ansvaret for at hele prosjektteamet samarbeider om et felles mål, og at alle prosjektdeltakerne vet hva som skal gjøres, og når.

Når man jobber med IT-prosjekter, er det en stor fordel å velge en prosjektleder som har god forståelse av IT og IT-prosesser. ProData Consults prosjektledere har teknisk forståelse og et vell av erfaring fra ulike IT-prosjekter - både IT-utviklingsprosjekter og implementeringsprosjekter i organisasjoner. En prosjektleder har forståelse av prosessen i IT-prosjekter og er derfor i stand til å organisere prosjektets ressurser. ProData Consults prosjektledere vet nøyaktig hva som kreves for å lede et team av spesialiserte IT-konsulenter.

En prosjektleder skaper fremgang i IT-prosjekter og bidrar til at:

- prosjektets mål og tidsplaner overholdes

- prosjektressurser organiseres slik at de utnyttes optimalt

- prosjektgruppen samarbeider om et felles mål

- prosjektgruppen har de nødvendige verktøyene og ressursene tilgjengelig

Prosjektlederen er prosjektgruppens bindeledd mot selskapets ledelse. En av prosjektlederens viktigste arbeidsoppgaver er å rapportere til ledelsen om prosjektets fremdrift. Her kan man i tillegg be ledelsen om flere ressurser eller mer kompetanse dersom IT-prosjektet støter på utfordringer.

Det finnes flere ulike grener og sertifiseringer inne prosjektledelse. I tillegg til generelle tekniske prosjektledere leverer ProData Consult kompetansene Scrum MasterPrince2 prosjektleder og ITIL prosjektleder, som også kan gå inn i rollen som prosjektleder på IT-prosjekter.

Hvordan jobber en Prosjektleder?

En kompetent prosjektleder på IT-prosjekter må ha god oversikt, teknisk forståelse og gode kommunikasjonsevner. Med sin sentrale rolle i prosjektgruppen er det viktig at prosjektlederen har gode lederegenskaper og er en dyktig tilrettelegger. Videre arbeider en prosjektleder selvstendig og proaktivt for å kunne angripe og løse utfordringer. Prosjektlederen ligger alltid ett skritt foran i prosessen og leter etter eventuelle utfordringer som kan forsinke prosessen.

Prosjektlederen har ansvar for å skape flyt i prosessen ved hjelp av ulike verktøy og metoder som skal sikre fremdrift. En prosjektleder kan for eksempel bruke LEAN, SCRUM eller andre metoder og prosesser. Prosjektlederen er en lagspiller som jobber med å sikre et godt samarbeid med prosjektteamet, uavhengig av prosjektets karakter. Prosjektledere har i tillegg gode samarbeidsevner og er vant til å samarbeide med webutviklere, programvareutviklere, app-utviklere og UX-designere.

Finn din prosjektleder her

Ser du etter en prosjektleder som kan administrere ditt neste IT-prosjekt? ProData Consults IT-konsulenter dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bidra på så godt som alle IT-prosjekter. Enten prosjektet ditt er stort eller lite, kan ProData Consult levere en erfaren og kompetent prosjektleder som passer til dine behov. ProData Consult setter deg i kontakt med en prosjektleder med de nødvendige ferdigheter innen kort tid, slik at dere:

- på en vellykket måte når målet med IT-prosjektet innen fastsatte frister

- får en effektiv utviklingsprosess der alle ressurser utnyttes optimalt

- får et velfungerende og godt organisert prosjektteam

- får den raskeste og beste veien fra idé til ferdig IT-løsning

5270