SCCM/SCOM-konsulent

Hvis du ønsker å effektivisere IT-avdelingen og legge vekt på å skape en effektiv og fleksibel IT-infrastruktur, vil en SCCM/SCOM-konsulent være til god hjelp.

Med en SCCM/SCOM-konsulent fra ProData Consult får du:

- optimalisering og effektivisering av bedriftens IT-infrastruktur

- profesjonell styring av programvare og applikasjoner

- en spesialisert infrastrukturkonsulent med erfaring innen System Center-verktøy

- en fleksibel ressurs med gode mellommenneskelige ferdigheter

it-competence_2
it-competence_8

Hva gjør en SCCM/SCOM-konsulent?

Enhver bedrift er avhengig av å ha et velfungerende IT-miljø, både for interne prosesser og applikasjoner, samt for kunderettede tjenester. Med en SCCM/SCOM-konsulent i IT-avdelingen kan du være sikker på at infrastrukturen er i trygge, profesjonelle hender. Hvis et problem oppstår, er det viktig å identifisere problemet og årsaken, og det er her en SCCM/SCOM-konsulent kan bidra. Jo flere datamaskiner som finnes i IT-miljøet, desto vanskeligere er det å identifisere og løse problemer. Derfor er en SCCM/SCOM-konsulent en verdifull ressurs i IT-avdelingen. SCCM/SCOM-konsulenten kan bidra til en velfungerende IT-avdeling ved å overvåke og tilpasse maskinvare og programvare, slik at IT-avdelingen leverer 100 % med hensyn til effektivitet og service.

System Center er en omfattende Microsoft-plattform som muliggjør overvåking og administrering av store IT-miljøer, herunder serverinfrastrukturen. En SCCM/SCOM-konsulent kalles også gjerne en «infrastrukturkonsulent» eller bare «System Center-konsulent». ProData Consult har infrastrukturkonsulenter med masse kunnskap om System Center-produktene, spesielt System Center Configuration Manager (SCCM) og System Center Operations Manager (SCOM).

En SCCM/SCOM-konsulent styrker selskapets IT-miljø og infrastruktur og sørger i tillegg for:

- effektiv identifisering og løsning av IT-problemer

- overvåking av IT-miljøet for å garantere optimal bruk og tilgjengelighet

- optimal bruk av System Center-verktøy

En SCCM/SCOM-konsulent er en ekspert på å styrke bedriften ved bruk av System Center-verktøyene. I tillegg til SCCM/SCOM omfatter System Center-pakken også følgende: System Center Data Protection Manager, System Center Service Manager og System Center Virtual Machine Manager. ProData Consult finner en SCCM/SCOM-konsulent med nøyaktig de ferdighetene og den kompetansen i System Center du trenger.

Hvordan jobber en SCCM/SCOM-konsulent?

System Center-verktøyene er SCCM/SCOM-konsulentens beste venn og allierte. En SCCM/SCOM-konsulent er en ekspert på å bruke disse verktøyene for å opprettholde og utvide komplekse IT-miljøer, som kan inkludere både lokale og eksterne enheter. En SCCM/SCOM-konsulent fra ProData Consult vet hvordan SCCM og SCOM kan optimaliseres fullt ut. Basert på bedriftens organisering og spesifikke behov vil en SCCM/SCOM-konsulent tilpasse og optimalisere infrastrukturen til det beste for IT-avdelingen.

System Center har verktøy som blant annet brukes til å kontrollere og overvåke Windows-installasjoner. SCCM/SCOM-konsulenter er eksperter på SCCM/SCOM, som har følgende egenskaper:

- SCCM er en forkortelse for System Center Configuration Manager. SCCM er et Microsoft-basert verktøy som gjør det mulig for en SCCM/SCOM-konsulent å håndtere store mengder programvare. Med SCCM kan man distribuere operativsystemer, programmer og programvare, overvåke maskinvare, fjernstyre datamaskiner og mye mer.

- SCOM - eller System Center Operations Manager - er et verktøy for overvåking av IT-miljøets infrastruktur. Med SCOM kan man sikre en fleksibel og effektiv infrastruktur, som i sin tur vil styrke organisasjonen. SCOM muliggjør overvåking av ytelse og statusinformasjon for programvare. Verktøyet har også funksjoner for å motta varsler, for eksempel hvis systemet identifiserer et sikkerhetsproblem.

Når du velger å engasjere en SCCM/SCOM-konsulent, får du en IT-konsulent med omfattende kunnskap om og erfaring med korrekt oppsett av systemer. Det er avgjørende å velge en konsulent som har spesifikk erfaring med SCCM/SCOM for å kunne spare tid og ressurser. Med en System Center-konsulent fra ProData kan du umiddelbart utnytte fordelene System Center-verktøyene gir.

Finn din SCCM/SCOM-konsulent her

Hos ProData Consult finner du erfarne og kompetente SCCM/SCOM-konsulenter som står klare til å optimalisere og effektivisere deres IT-infrastruktur. ProData Consults SCCM/SCOM-konsulenter er fleksible ressurser som kan hoppe rett inn i organisasjonen når behovet oppstår. ProData Consults IT-konsulenter dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bidra på så godt som alle typer IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en SCCM/SCOM-konsulent innen 48 timer, slik at dere kan komme raskt i gang. I samarbeid med SCCM/SCOM-konsulenten sørger vi for at du:

- optimaliserer infrastrukturen og får et velfungerende IT-miljø

- oppnår effektiv problemløsning i IT-avdelingen

- kan overvåke ytelsen til programmer og programvare

- kan dra nytte av System Center-verktøyene på best mulig måte

5270