IT-konsulent: Oracle DBA

Når du ønsker profesjonell administrasjon av bedriftens Oracle-database, trenger du en Oracle DBA (Oracle databaseadministrator).

Med en Oracle DBA fra ProData Consult får du:

- En erfaren og profesjonell databaseadministrator

- Sikker håndtering av bedriftens data

- Profesjonell håndtering av databasebrukerprofiler

- En fleksibel IT-konsulent med gode mellommenneskelige ferdigheter

it-competence_1
it-competence_3

Hva gjør en Oracle DBA?

En Oracle DBA (Oracle-databaseadministrator) fungerer som koordinator og administrator av bedriftens Oracle-databaser. Oracle har utviklet en av de mest stabile og omfattende Databasene på markedet, som brukes av større bedrifter til å strukturere og behandle data. Oracle-databasene er spesielt egnet for komplekse og store mengder data, og med en Oracle DBA-konsulent får du spesialisert kunnskap og kompetanse på Oracles databaser og verktøy.

Data og databaser er ofte kjernen i en virksomhets drift og prosesser. Databasebrukere - det være seg ansatte eller kunder - er ofte i kontakt med databasen, og det er helt avgjørende at databasen forvaltes og vedlikeholdes fortløpende. En Oracle DBA sikrer at databasen er oppdatert til enhver tid, og at den behandler data både raskt og effektivt.

I dag er data og kunnskap om data en vesentlig faktor i bedriftenes strategier og brukes for å få kunnskap om målgruppene deres. Korrekt behandling av slike data har derfor høy prioritet. Hvis en bedrift er avhengig av trygg og profesjonell håndtering av data, er det vanlig å benytte en Oracle DBA. En Oracle DBA kan bidra til å gjøre databehandlingen mer effektiv og samtidig skape struktur. En Oracle DBA er spesielt verdifull ved håndtering av komplekse forhold eller sensitive persondata. En Oracle DBA hjelper til med å:

- installere og oppgradere Oracle-servere og -verktøy

- opprette databaselagringsstrukturer (tabellområder)

- tilpasse databasens struktur fortløpende

- allokere plass i databasen

- håndtere brukertilgang og brukerregistrering

- vedlikeholde sikkerhetssystemer

- planlegge sikkerhetskopier og gjenopprette databaseinformasjon

- implementere ny programvare i databasen

En Oracle DBA har også ansvaret for å administrere brukerroller og brukertilgang til databasen. På denne måten kan administratoren sikre at de riktige brukerne har tilgang til de nødvendige dataene. En Oracle DBA sørger for profesjonell strukturering av data og sikrer at:

- komplekse data struktureres og forenkles

- sensitive personopplysninger blir håndtert profesjonelt

- ingen data går tapt eller havner i feil hender

- ny programvare implementeres i databasen på en problemfri måte

- databasebrukere har et best mulig arbeidsmiljø i det daglige arbeidet

En Oracle DBA kan utføre alle oppgaver knyttet til installering, konfigurering, oppgradering, overvåking og vedlikehold av bedriftens database. I tillegg vil en slik konsulent vedlikeholde sikkerhetssystemer slik at data ikke går tapt eller havner i feil hender.

Hvordan jobber en Oracle DBA?

En profesjonell Oracle DBA jobber ut ifra et helhetsperspektiv og grundig planlegging. Det er helt avgjørende å ha oversikt over databasens innhold og strukturer for å kunne administrere den. En Oracle-databaseadministrator jobber i databasen ved hjelp av et databasespråk som SQL (Structured Query Language), som kan håndtere og strukturere data.

Rollen som Oracle-databaseadministrator medfører mye Ansvar. Du bør derfor velge de mest erfarne og profesjonelle IT-konsulentene til administratorrollen. Siden en Oracle-database kan være nokså stor og ha mange brukere, vil man imidlertid noen ganger trenge flere enn én administrator. Hos ProData Consult finner du både individuelle Oracle-konsulenter og team av administratorer som jobber sammen. En viktig oppgave for en Oracle DBA er å holde databasen oppdatert samt å implementere ny programvare. Dette betyr at Oracle-databaseadministratorer må samarbeide med programvareutviklere eller andre utviklingsressurser for å tilpasse nye programvareløsninger til databasen.

En Oracle DBA er en sterk lagspiller som er vant til å jobbe med andre IT-folk. I tillegg til Oracle-databaseadministratorer kan ProData Consult også levere SQL Server databaseadministratorer, som er eksperter på Microsoft SQL-servere.

En profesjonell Oracle DBA tar alltid utgangspunkt i bedriftens behov med hensyn til dataadministrasjon og struktur og gir råd om hvordan Oracles database kan møte bedriftens krav.

Finn din Oracle DBA her

Ser du etter en Oracle-databaseadministrator som kan styre og administrere bedriftens database på en sikker måte? ProData Consult har flere Oracle-databaseadministratorer med lang erfaring som kan gå inn i administratorrollen. ProData Consults IT-konsulenter dekker over 4000 ulike typer IT-kompetanse, og spesialistene våre kan bidra i så godt som alle IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en Oracle DBA i løpet av bare 48 timer, slik at du får:

- En profesjonell og kompetent databaseadministrator

- Ekspertkunnskap på Oracle-databaser og -verktøy

- Sikker håndtering av bedriftens data

- En fleksibel databaseadministrator med gode mellommenneskelige ferdigheter

5270