IT-konsulent: MS SQL Server DBA

Hvis du ønsker profesjonell forvaltning av data og vil sikre en fungerende og sikker database, trenger du en SQL Server DBA.

Med en SQL Server DBA fra ProData Consult får du:

- En erfaren og profesjonell databaseadministrator

- En ekspert i å håndtere store mengder data

- Sikker håndtering av kritiske data

- En fleksibel IT-konsulent med gode mellommenneskelige ferdigheter

it-competence_6
it-competence_3

Hva gjør en Microsoft SQL Server DBA?

En Microsoft SQL Server DBA (databaseadministrator) behandler SQL-servere og -databaser. SQL Server er et Microsoft-basert system for databaseadministrasjon som brukes av større bedrifter til å strukturere og behandle data. En SQL Server DBA kan være en viktig ressurs spesielt i selskaper med stort datavarehus. SQL-servere blir kontinuerlig oppdatert med nye versjoner med forbedrede funksjoner. Den siste versjonen av SQL Server 2014 har teknologi for driftskritisk ytelse og innebygd minne.

En SQL Server DBA er spesielt relevant for selskaper som håndterer store datamengder og har mange transaksjoner. Dette er for eksempel tilfellet for mange bedrifter i finansnæringen, som håndterer store mengder daglige transaksjoner der en velfungerende database er helt avgjørende.

En SQL Server DBA sikrer at databasen kjører optimalt, og at den stadig utfører oppgaver som oppdateringer, indeksering og replikering. I tillegg kan en SQL Server DBA bidra med følgende:

- Identifisering og håndtering av problemer i databasen

- Rapportering og løsing av SQL Server-varsler

- Overvåking av SQL Server for potensielle problemer

- Implementering av nye SQL Server-applikasjoner

- Kontinuerlig tilpassing av databasestrukturen

Bruk av en SQL Server DBA egner seg spesielt godt i selskaper der data må håndteres med en høy grad av profesjonalitet. I dag er kunnskap og data viktige ressurser i mange selskaper, og håndteringen av disse ressursene er av stor betydning. I noen tilfeller er dataadministrasjon til og med selve kjernen i selskapets virksomhet. Databasebrukere (ansatte, brukere eller kunder) har ofte hyppig kontakt med databasen, og det er viktig at databasen administreres og vedlikeholdes løpende. En SQL Server DBA sikrer at databasen fungerer optimalt til enhver tid og behandler data slik den skal. Med en SQL Server DBA får du administratorkompetanse med SQL Server som særlig spesialitet. Hvis du velger å engasjere en SQL Server DBA, kan du være sikker på at du får en IT-konsulent med inngående kjennskap til Microsoft SQL-databaser og -verktøy. En SQL Server DBA kan utføre oppgaver som installasjon, konfigurasjon, oppgradering, overvåking og vedlikehold av databasen. I tillegg kommer vedlikehold av sikkerhetssystemer, slik at ikke dataene går tapt eller havner i feil hender. Rollen til en SQL Server DBA dekker derfor et større arbeidsfelt og ansvarsområde der det er særlig viktig å ha erfaring med SQL-servere.

En SQL Server DBA sørger for profesjonell forvaltning av store mengder data og bidrar til at:

- Komplekse data struktureres og forenkles

- Databasen opererer med maksimal ytelse til enhver tid

- Data håndteres profesjonelt, og ingen data går tapt

- Ny programvare implementeres i databasen på en problemfri måte

Hvordan jobber en Microsoft SQL Server DBA?

En SQL Server DBA jobber på en strukturert måte for å få en omfattende oversikt. Det er nemlig helt avgjørende å ha oversikt over databasens innhold og strukturer for å kunne administrere den. Som SQL Server DBA bruker man databasespråket Structured Query Language (SQL) til å administrere og strukturere innholdet i databaser.

Rollen som SQL Server databaseadministrator medfører mye ansvar, og det er derfor smart å engasjere erfarne og profesjonelle IT-konsulenter. I enkelte situasjoner kan det også være behov for flere enn én SQL Server DBA på et prosjekt. Hos ProData Consult finner du både individuelle SQL Server DBA-IT-konsulenter og team av administratorer som kan jobbe sammen på oppdraget.

I rollen som SQL Server DBA er det viktig å holde databasen oppdatert samt å implementere ny programvare på løpende basis. Dette betyr at SQL Server databaseadministratoren må samarbeide med programvareutviklere eller andre utviklingsressurser for å tilpasse nye programvareløsninger til databasen og sørge for at implementeringen skjer på en smidig måte. En SQL Server DBA er derfor vant til å samarbeide med andre IT-folk i team. I tillegg til SQL Server databaseadministratorer tilbyr ProData Consult også Oracle DBA-kompetanse, det vil si kompetanse innen administrasjon av Oracle-databasene.

Finn din Microsoft SQL Server DBA her

Trenger du en SQL Server databaseadministrator til å administrere en database? ProData Consult har en rekke SQL Server databaseadministratorer med lang erfaring som hjelper til med dette. ProData Consults IT-konsulenter dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bidra på så godt som alle typer IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en dyktig SQL Server DBA, slik at du får:

- En profesjonell og kompetent databaseadministrator

- Ekspertkunnskap på MS SQL Server-databaser og -verktøy

- Sikker håndtering av kritiske data

- En fleksibel databaseadministrator med gode mellommenneskelige ferdigheter

5270