Microsoft Business Intelligence-konsulent

En Microsoft Business Intelligence-konsulent er en spesialist på Business Intelligence-verktøy og sikrer full utnyttelse av potensialet som ligger i forretningsdata.

Med en Microsoft Business Intelligence-konsulent fra ProData Consult får du:

- Ekspertkunnskap på Business Intelligence-verktøy

- Bedre forståelse av deres kundegruppe og andre data

- Omfattende analyseløsninger for fremtidsprognoser og utforsking av data

- En erfaren IT-konsulent med gode mellommenneskelige ferdigheter

it-competence_3
it-competence_4

Hva gjør en Microsoft Business Intelligence-konsulent?

Business Intelligence (BI) er en samlebetegnelse for programvareløsninger som gir en oversikt over selskapets samlede datavolum. En Microsoft Business Intelligence-konsulent kan bidra med kraftige BI-verktøy for overvåking av innsamling, behandling, integrasjon, presentasjon av data og mye mer.

Dagens bedrifter har vanligvis behov for en fleksibel og sikker Business Intelligence-plattform som sikrer at alle IT-tjenester fungerer optimalt, også når det er endringer i virksomheten. En Microsoft Business Intelligence-konsulent er ekspert på å bruke Microsoft-baserte Business Intelligence-verktøy til å trekke ut, analysere og rapportere data. Med en Microsoft Business Intelligence-konsulent på teamet oppnår du effektive forretningsprosesser, siden du har omfattende oversikt over store og komplekse data. Moderne organisasjoner gjennomgår en rekke endringer, og det er viktig at disse endringene håndteres profesjonelt med hjelp fra en Microsoft Business Intelligence-konsulent. Du er kanskje i en situasjon der kundebasen vokser betraktelig og hvor det kreves endringer for at selskapet skal kunne holde tritt med utviklingen. I slike tilfeller med raskt skiftende data- og forretningsbehov er det avgjørende at organisasjonen står godt rustet til å tilpasse seg nye driftsbetingelser på en effektiv måte.

En Microsoft Business Intelligence-konsulent styrker virksomheten gjennom bruk av data og sikrer at:

- man raskt finner løsninger på problemstillinger ut fra grundige analyser

- selskapets data enkelt kan visualiseres og presenteres

- du kan bygge omfattende analyseløsninger med interaktiv utforskning av data

- du oppnår endringsdyktighet gjennom oversikt over alle data

Det er vanligvis behov for en Microsoft Business Intelligence-konsulent i større selskaper som tilbyr tjenester og arbeider med store brukergrupper på daglig basis. Hvis du velger å engasjere en Microsoft Intelligence-konsulent, kan du være sikker på at du får en IT-konsulent med spesialkunnskap innen Microsoft BI-verktøy. Dette betyr at konsulenten kan gi råd om hvordan de ulike verktøyene best kan utnyttes for å gi optimal effekt.

Hvordan jobber en Microsoft Business Intelligence-konsulent?

En Microsoft Business Intelligence-konsulent fra ProData Consult har kompetanse på de ulike delene av Microsoft Business Intelligence: SSIS (SQL Server Integration Services), SSRS (SQL Server rapporteringstjenester) og SSAS (SQL Server analysetjenester). SQL er et Microsoft-basert system for databasestyring som brukes til å strukturere og behandle data i større bedrifter. En Microsoft Intelligence-konsulent er spesialist på å arbeide med komplekse data og gjøre disse om til rapporter og presentasjoner som kan brukes som grunnlag for viktige beslutninger i selskapet. Hvis du velger å engasjere en Microsoft Business Intelligence-konsulent, får du en IT-konsulent med detaljert kunnskap om SQL Server-verktøy, som kan hjelpe deg med å utnytte disse verktøyene fullt ut.

- SQL Server Integration Services (SSIS)
En Microsoft Business Intelligence-konsulent med spesialisering innen SQL Server Integration Services kan sikre sømløs dataintegrering og løse komplekse problemer i selskapet ved hjelp av profesjonell databehandling i SQL Server.

- SQL Server Reporting Services (SSRS)
En Microsoft Business Intelligence-konsulent med spesialisering innen SQL Server Reporting Services er ekspert på denne plattformens rapporteringsfunksjon. Rapporttjenesten inneholder en rekke verktøy for utarbeidelse og sending av rapporter, som for eksempel gjør det mulig for utviklere å integrere data på en enkel måte.

- SQL Server Analysis Services (SSAS)
En Microsoft Business Intelligence-konsulent med spesialisering innen SQL Server Analysis Services kan bidra med å utnytte analysetjenester for å lage effektive analysemodeller, slik at du kan gå raskt fra utfordring til løsning.

Finn din Microsoft Business Intelligence-konsulent her

ProData Consult har flere kompetente Microsoft Business Intelligence-konsulenter som står klare til å gå inn i IT-avdelingen deres og bidra med å skape oversikt over og best mulig utnyttelse av bedriftens data. I tillegg til Microsoft Business Intelligence-konsulenter har ProData Consult IT-konsulenter som dekker flere enn 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bidra på så godt som alle typer IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en Microsoft Business Intelligence-konsulent innen 48 timer, slik at du:

- får ekspertkunnskap på Business Intelligence-verktøy

- lærer mer om bedriften gjennom bedre innsikt i dataanalyse

- behandler selskapets data på en profesjonell og kompetent måte

- får verdifull innsikt i bedriftens data

5270