IT-konsulent: BizTalk-utvikler

Når du vil sikre at bedriftens IT-prosesser er optimaliserte og effektive, kan det være klokt å hente en BizTalk-utvikler til IT-avdelingen.
Med en en BizTalk-utvikler fra ProData Consult får du:

- en velfungerende integreringsløsning

- optimalisering og automatisering av forretningsprosesser

- ekspertkunnskap som raskt tilfører IT-avdelingen verdi

- en styrket organisasjon gjennom effektive IT-prosesser

Nedenfor finner du informasjon om ansvarsområdene og kjernekompetansen til en BizTalk-utvikler.

it-competence_4
it-competence_1

Hva gjør en BizTalk-konsulent?

BizTalk er blant de mest populære og pålitelige integreringsløsningene og brukes ofte som integreringsmotor hos store virksomheter med komplekse IT-miljøer. BizTalk-teknologien brukes til å utvikle og administrere forretningsprosesser og levere løsninger som betalingsbehandling, forsyningskjedeadministrasjon og kommunikasjon mellom bedrifter. En BizTalk-utvikler hjelper deg med å styrke de forretningsprosessene som er viktige for at din bedrift skal kunne levere et godt produkt til kunder og partnere. I tillegg er BizTalk-konsulenten også sentral i arbeidet med å sikre at interne IT-prosesser fungerer feilfritt.

BizTalk inneholder verktøy for å kunne aktivere applikasjoner i selskapets datasenter og i skyen akkurat når og hvor du ønsker. Hvis du vurderer å bruke den Microsoft-baserte BizTalk integreringsplattformen eller allerede har en BizTalk-løsning som ennå ikke er utnyttet fullt ut, vil en BizTalk-utvikler være en uvurderlig ressurs. Kort sagt kan en BizTalk-konsulent hjelpe deg med å optimalisere og automatisere forretningsprosessene slik at du får en mer effektiv og fleksibel organisasjon.

Med en BizTalk-utvikler fra ProData Consult får dere ikke bare en ekspert på integreringsløsninger, men også en erfaren IT-konsulent som kan fungere som sparringspartner og se IT-prosjektene deres med helt nye øyne.

En BizTalk-utvikler hjelper til med å gjøre bedriftens IT-prosesser mer effektive og sikrer i tillegg at: sikre at:

- virksomhetskritiske IT-prosesser fungerer feilfritt

- du får en effektiv integreringsplattform

- kommunikasjon og datadeling med samarbeidspartnere fungerer 100 %

- du kan automatisere prosesser og spare tid

Det er viktig å bruke en BizTalk-utvikler som har erfaring, og som kjenner til alle fordelene og utfordringene i BizTalk-plattformen. BizTalk er et kraftfullt og nyttig verktøy, men bare hvis det brukes på riktig måte. Hvis du engasjerer en BizTalk-utvikler med begrenset erfaring, risikerer du å støte på problemer som kan svekke selskapets prosesser og som til slutt kan bli kostbare. Hos ProData Consult finner du BizTalk-utviklere med minst fem års erfaring, som kan hjelpe deg med å utnytte BizTalk på best mulig måte.

Hvordan jobber en BizTalk-utvikler?

Transformasjon og transport av data og dokumenter er noen av en BizTalk-utviklers viktigste oppgaver. Transformasjon betyr å overføre et format til et annet, slik at data kan flyte enkelt mellom enheter og selskaper. Transport omfatter selve sendingen og mottaket av data og filer. BizTalk støtter alle vanlige overføringstyper (FILE, FTP, HTTP, POP3 osv.). Dette gjør det mulig for BizTalk-utvikleren å sikre at systemets funksjoner og forretningspartnere er koblet sammen, slik at selskapets prosesser flyter effektivt. BizTalk brukes også ofte som EDI-plattform eller for integrering og automatisering av prosesser mellom ulike interne systemer.

En BizTalk-utvikler tar alltid utgangspunkt i organisasjonens utfordringer og behov og er ekspert på å utvikle skreddersydde integreringsløsninger som vil styrke selskapets prosesser. BizTalk-plattformen har mange muligheter, og med en BizTalk-utvikler på teamet kan du bruke disse mulighetene til å utvikle en integreringsløsning som er skreddersydd for organisasjonen. Hos ProData Consult finner du også BizTalk-utviklere med ekspertise innen Enterprise Service Bus, EDI og EDIFACT. ProData Consult finner den rette kompetansen basert på bedriftens spesifikke situasjon og behov.

En BizTalk-konsulent passer godt inn på ethvert team som jobber sammen for å skape et vellykket IT-miljø. BizTalk-utviklere arbeider ofte med flere ulike ressurser om å automatisere og effektivisere forretningsprosesser. Dette skjer vanligvis i samarbeid med en prosesskonsulent og andre inkluderte ressurser i selskapet. En BizTalk-designer kan for eksempel jobbe med en C#- eller .NET-utvikler om å lage og integrere applikasjoner.

Finn din BizTalk-utvikler her

ProData Consult har mange dyktige BizTalk-utviklere som står klare til å bli med i prosjektgruppen og bidra med ekspertkunnskap. Hvis du velger å engasjere en BizTalk-utvikler fra ProData, kan du være sikker på at du får en erfaren konsulent som kan gå inn på teamet og gjøre en god jobb på kort varsel. I tillegg til BizTalk dekker ProData Consults IT-konsulenter over 4000 ulike typer IT-kompetanse, og spesialistene våre kan bidra med hjelp i så godt som alle IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en BizTalk-utvikler innen 48 timer, slik at du:

- får effektive og sømløse IT-prosesser

- kan styrke virksomheten gjennom automatisering av forretningsprosesser

- sparer tid og ressurser ved å velge eksterne eksperter

- kan styrke samarbeidet med forretningspartnere gjennom bedre dataflyt

5270