IT-konsulent: iOS-utvikler

For å kunne utvikle funksjonelle og brukervennlige applikasjoner for Apples plattformer trenger du en iOS-utvikler.

Med en iOS-utvikler fra ProData Consult får du:

- Mobilapplikasjoner tilpasset Apples plattformer

- Brukervennlige apper

- En fleksibel og spesialisert utviklingskompetanse

- Profesjonelle råd basert på mønsterpraksis for utvikling av iOS-apper

Nedenfor finner du informasjon om ansvarsområdene og kjernekompetansen til en iOS-utvikler.

it-competence_3
it-competence_4

Hva gjør en iOS-utvikler?

En iOS-utvikler er en spesialist på utvikling og programmering av mobilapplikasjoner for Apple-produkter, som iPhone og iPad. Som følge av den enorme veksten av smarttelefoner i markedet er det et økende behov for dyktige iOS-utviklere. Hvis du ønsker å tilby dine kunder og brukere en brukervennlig mobilapplikasjon til iPhone, bør du engasjere en iOS-utvikler. Profesjonelle iOS-utviklere er dyktige til å utvikle IT-løsninger som er perfekt tilpasset iOS-plattformen, og som gir en best mulig brukeropplevelse.

En iOS-utvikler kan gi råd om hvordan man best kan bruke iOS til å utvikle en fullt fungerende mobilapplikasjon som lever opp til kravene til applikasjonens utforming og formål. Dette sikres ved at iOS-utvikleren undersøker viktige spørsmål som: Hva er applikasjonens formål? Hvilke bruker- og målgrupper er appen ment for? Hvilke funksjoner bør den inneholde?

Det er stor forskjell på hvordan vi bruker Internett fra henholdsvis datamaskin og mobiltelefon, og dette påvirker hvilke faktorer som må tas hensyn til i utviklingen av respektive nettløsninger og mobilapplikasjoner. En iOS-utvikler begynner alltid med å se på ønskene kunden har til appens funksjonalitet og brukervennlighet. En app-utvikler er også svært dyktig til å utvikle enkle løsninger, hvor overflødig funksjonalitet og design fjernes for å skape en enkel og brukervennlig app. I app-utvikling er det avgjørende å sikre at appen kan utføre de tiltenkte oppgavene og dermed sikre en best mulig brukeropplevelse. Hvis for mange funksjoner legges inn i appen, kan det påvirke appens funksjonalitet og brukervennlighet i negativ forstand.

Med god kunnskap om potensialet som ligger i iOS og hvordan man utvikler effektive apper, sørger en iOS-utvikler for at:

- den nye mobilapplikasjonen oppfyller kravene til brukervennlighet

- mobilapplikasjonen passer perfekt til iOS-plattformen

- den nyeste kunnskapen innen app-utvikling for iOS benyttes

- utviklingsprosessen er effektiv

En iOS-utvikler kan ses på som en spesialisert app-utvikler. Ved å velge en spesialisert iOS-utvikler i stedet for en generell app-utvikler sikrer du at applikasjonen blir perfekt tilpasset iOS-plattformen. På den annen side kan det rent økonomisk lønne seg å velge en generell app-utvikler som kan utvikle enkle apper på tvers av alle plattformer. Dette kan gi lavere kostnader, men du vil ikke få samme grad av spesialisert kunnskap. Ved større utviklingsprosjekter, der det er helt avgjørende at appen fungerer perfekt på alle plattformer, anbefaler vi bruk av flere app-utviklere med spesialisering på hver sin plattform.

Hva gjør en iOS-utvikler?

En iOS-utvikler er en svært fleksibel ekstern IT-konsulent som jobber basert på de ønskene og behovene kunden måtte ha. Hvis du ikke har den nødvendige kompetansen på huset, kan en iOS-utvikler fra ProData Consult raskt gå inn i organisasjonen og bidra med kunnskapen du trenger. En iOS-utvikler spesialiserer seg på Apples mobilplattform og gir råd om hva som kreves for å utvikle en enkel og brukervennlig iOS-app. En iOS-utvikler har også sterk kompetanse når det gjelder å skape brukervennlige apper og har bred kunnskap om iOS-systemets potensial, begrensninger og kompatibilitet med andre IT-løsninger.

iOS-utviklere er ofte del av et større utviklingsteam, som består av personer med ulik kompetanse innenfor hvert sitt spesialområde. Formålet med dette er å oppnå størst mulig effektivitet og bringe sammen ulike typer kompetanse på samme sted. På teamet kan det for eksempel være andre app-utviklere som spesialiserer seg på Android, eller rene web-utviklere.

Finn din iOS-utvikler her

Trenger du en dyktig iOS-utvikler til ditt neste IT-prosjekt? ProData Consult tilbyr erfarne iOS-utviklere som utvikler attraktive og funksjonelle apper for iOS-plattformer. ProData Consult dekker over 4000 ulike typer IT-kompetanse, og våre spesialister kan bistå i så godt som alle typer IT-prosjekter. ProData Consult setter deg i kontakt med en profesjonell iOS-utvikler i løpet av 48 timer, slik at du får:

- fleksibel og profesjonell utviklingskompetanse

- brukervennlige og praktiske apper til brukere og kunder

- akkurat den kompetansen du trenger

5270