IT-konsulent: Android-utvikler

For å kunne utvikle attraktive, funksjonelle og brukervennlige mobilapplikasjoner for Android-plattformer trenger du en Android-utvikler.

Med en Android-utvikler fra ProData Consult får du:

- Mobilapplikasjoner perfekt tilpasset Android-plattformer

- Brukervennlige applikasjoner til glede for brukerne

- En fleksibel og spesialisert utviklingskompetanse

- Profesjonelle råd basert på mønsterpraksis for utvikling av Android-apper

Nedenfor finner du informasjon om ansvarsområdene og kjernekompetansen til en Android-utvikler.

it-competence_3
it-competence_7

Hva gjør en Android-utvikler?

Hvis du ønsker å tilby dine kunder eller brukere en brukervennlig applikasjon til Android-enheter, bør du engasjere en Android-utvikler.
En Android-utvikler spesialiserer seg på Googles operativsystem, Android. I motsetning til iOS er Android basert på en åpen kildekode-teknologi og kan brukes på utstyr fra en rekke andre produsenter, som Sony Ericsson, Samsung og HTC. Som følge av den enorme veksten av smarttelefoner i markedet, er det et økende behov for dyktige Android-utviklere. For mange bedrifter kan det være hensiktsmessig å utvikle en app med tilgjengelig funksjonalitet eller tjeneste på andre plattformer, som for eksempel på Internett, som de også ønsker å gjøre tilgjengelig for mobilbrukere.

Mobilapper brukes typisk i en helt annen sammenheng enn for eksempel web-løsninger. Det er også ulike faktorer som det må tas hensyn til når man utvikler henholdsvis nettløsninger og mobilapplikasjoner. En Android-utvikler gir råd om hvordan systemet best kan utnyttes for å utvikle gode mobilapplikasjoner som lever opp til forventningene. Android-utvikleren undersøker viktige spørsmål som for eksempel: Hva er applikasjonens formål? Hvilke bruker- og målgrupper er appen ment for? Hvilke funksjoner bør den inneholde? En Android-utvikler begynner alltid med å se på ønskene kunden har til funksjonalitet og design. En app-utvikler er også svært dyktig til å utvikle enkle applikasjoner, hvor all overflødig funksjonalitet og design fjernes for å skape en enkel og brukervennlig app. Hvis for mange funksjoner legges inn i appen, kan det påvirke appens stabilitet og brukervennlighet i negativ forstand.

Med god kunnskap om potensialet som ligger i Android og hvordan man utvikler effektive apper, sørger en Android-utvikler for at::

- at den nye mobilapplikasjonen oppfyller kravene til brukervennlighet

- at dere får en mobilapplikasjon som er særlig godt tilpasset Android-plattformer

- at den nyeste kunnskapen innen Android-utvikling benyttes

- at applikasjonen vises i Google Play

En Android-utvikler er en spesialisert app-utvikler. Ved å velge en spesialisert Android-utvikler i stedet for en generell app-utvikler sikrer du at kvaliteten på utviklingsprosessen og sluttresultatet blir best mulig, og at applikasjonen blir skreddersydd for Android-plattformen. Ved større utviklingsprosjekter, der det er helt avgjørende at appen fungerer perfekt på en bestemt plattform, anbefaler vi bruk av flere app-utviklere med spesialisering på hver sin plattform.

Hvordan jobber en Android-utvikler?

I likhet med andre IT-konsulenter fra ProData Consult er en Android-utvikler en fleksibel IT-konsulent som jobber basert på de ønskene og behovene kunden måtte ha. Hvis deres bedrift ikke har den nødvendige kompetansen på huset, kan en Android-utvikler fra ProData Consult raskt gå inn i organisasjonen og bidra med kunnskapen dere trenger.

Som tidligere nevnt kan en Android-utvikler bistå med råd om hva som kreves for å utvikle en enkel og brukervennlig Android-app. En Android-utvikler har også sterk kompetanse når det gjelder å skape brukervennlige apper og har bred kunnskap om Android-systemets potensial, begrensninger og kompatibilitet med andre IT-løsninger. Android-utvikleren er ofte del av et større utviklingsteam som samarbeider om å utvikle IT-løsninger. Teamet kan bestå av flere utviklere, hver med sin spesialkompetanse. En slik sammensetning sørger for at du oppnår maksimal effektivitet med en samling av flere ulike typer kompetanse på ett sted. Teamet kan for eksempel også ha web-utviklere eller andre app-utviklere som spesialiserer seg på iOS. En Android-utvikler bruker verktøy som Android Software Development Kit (SDK) og Java for å lage Android-programmer, samt Android Studio.

Finn din Android-utvikler her

Trenger du en dyktig Android-utvikler til ditt neste IT-prosjekt? ProData Consult har kontakt med erfarne Android-utviklere, som kan utvikle brukervennlige og funksjonelle apper for Android-plattformer. ProData Consults IT-konsulenter dekker over 4000 ulike typer IT-kompetanse, og spesialistene våre kan bidra på så godt som alle IT-prosjekter. Vi setter deg i kontakt med en dyktig Android-utvikler innen 48 timer og sørger for:

- rask fremdrift fra idé til ferdig Android-applikasjon

- fleksibel og profesjonell utviklingskompetanse

- brukervennlige og praktiske apper til brukere/kunder

- akkurat den kompetansen du trenger

5270