2 oppdragsgivere har møte med en ny konsulent

Slik får du suksess med eksterne konsulenter

Oppstart av nye konsulenter

Spesialiserte IT-konsulenter har erfaringene og evnene som trengs for å komme i gang raskt. De kan faktisk levere resultater fra dag én – det er jo jobben deres. For å få maks ut av eksterne konsulenter bør dere sørge for en smertefri oppstart og få de i gang på en profesjonell måte.

Her er noen tips til hvordan man starter opp og ruster den eksterne arbeidsstyrken for suksess.

Tre trinn i oppstart

Unngå typiske problemer på første arbeidsdag

Det er ytterst viktig at de nye konsulentene kan starte arbeidet med det samme. For å komme raskt i gang er det viktig med en vellykket oppstartsprosess. Konsulentene ønsker å levere fra dag èn. Og for å oppnå dette er det avgjørende å komme godt i gang fra start.

Derfor er det viktig å unngå problemer som kan oppstå på første arbeidsdag, selv om det virker som enkle formaliteter. Dette kan f.eks. være å gi riktige tillatelser og tilganger til systemer, å sikre at de har datautstyret som trengs og andre praktiske ting.

{  ... For å komme raskt i gang er det viktig med en vellykket oppstartsprosess.    }

Del det store bildet

Selv om en ekstern konsulent bare skal arbeide i organisasjonen i en begrenset tid, avhengig av kontraktsperioden, er det alltid viktig å dele de overordnede perspektivene og strategiene i virksomheten. Hvis konsulentene får en bedre forståelse av det store bildet, kan det hjelpe dem med å løse problemene de er ansatt for å jobbe med.

en mann og kvinne fra kunden har oppstartsmøte med en ny konsulent

Et oppstartsmøte med teamet den første dagen kan være lurt. Der kan dere dele viktig informasjon og gi en grunnleggende introduksjon av teamet og prosjektet.

Innlem konsulenten tidlig i organisasjonen

Sørg for at konsulenten blir introdusert for viktige interessenter, teammedlemmer og beslutningstakere. Erfarne konsulenter er vant til å navigere og lykkes i komplekse organisasjoner, så tar dere tid til å gi dem en mer formell introduksjon, kan de få et forsprang. «Her-er-skrivebordet-ditt» måten tjener verken dere eller konsulenten.

Generelt sett lønner det seg å ha et inkluderende tankesett gjennom hele samarbeidet. Gi konsulenten en god forståelse av virksomhetens organisasjonskultur. Behandle dem som en integrert del av selskapet gjennom hele avtaleperioden, og sørg for at de føler seg som en del av teamet. Prosessen med en god onboarding varer med andre ord lenger enn bare de første få dagene.

Det er mange fordeler ved å bruke eksterne IT-konsulenter. Evnene, engasjementet og erfaringen som en dyktig konsulent bringer med seg, gir alltid mye høyere avkastning hvis dere unngår å ta snarveier i den innledende fasen. Og en god oppstartsprosess er faktisk ganske enkel.

Trenger du sparring?

Skriv til oss, så setter vi opp et uforpliktende møte eller samtale hvor vi sammen ser på dine behov.