IT-utvikling uten grenser

Flere og flere organisasjoner opplever utfordringer med å få tak i IT-konsulenter i Norge. Det påvirker fremdrift i prosjekter, forsinker leveranser og i siste ende ønske om vekst. Hvis bedriften din tenker «utenfor-boksen», er løsningen faktisk veldig enkel: Ta i bruk dyktige IT-spesialister i vår nærliggende region.

Mangel på IT-ressurser: Et økende problem i Skandinavia og Europa

Dårlig tilgang på IT-talenter i ferd med å bli en flaskehals for mange bedrifter i Nord-Europa. Av den grunn strever mange virksomheter i Norge, Danmark, Sverige og Nederland med å skalere. IKT Norge meldte allerede i en undersøkelse i 2017 at 38 % av selskapene ikke fikk besatt ledige IT-stillinger. Svenske rapporter påpeker økende behov og stor etterspørsel som ikke dekkes.

{   45 prosent av norske organsasjoner i næringslivet og offentlig sektor opplevde vanskeligheter med å fylle stillingene.    }

Stort udekket behov for IT-kompetanse i Norge

I en rapport som Tekna, Negotia og EL og IT Forbundet har utgitt i 2021 påpekes det at det er et udekket behov for IT-kompetanse, som bare øker mot 2030.

Rapporten 1-2021 om "Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover" fra Samfunnsøkonomisk analyse AS utgitt 20.01.2021 sier at det er behov for 40 000 flere sysselsatte med IKT-utdanning i 2030. I dag er det trolig mer enn 3 000 ubesatte IKT-stillinger i 2020, og det faktiske behovet er trolig større.

Det påpekes at behovet for antall sysselsatte med IKT-utdanning øker fra rundt 56 000 personer i 2019 til 94 000 personer i 2030.

I en rapport som Tekna, Negotia og EL og IT Forbundet har utgitt i 2021 påpekes det at det er et udekket behov for IT-kompetanse, som bare øker mot 2030.

Rapporten 1-2021 om "Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover" fra Samfunnsøkonomisk analyse AS utgitt 20.01.2021

Kilde: Rapporten 1-2021 om "Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover" fra Samfunnsøkonomisk analyse AS utgitt 20.01.2021

  • Mer enn 3 000 ubesatte IKT-stillinger i 2020, det faktiske behovet er trolig større.
  • Behovet øker og ubesatte IKT-stillinger øker til 4 500 sysselsatte i 2030.
  • Det reelle behovet i 2030 øker til nærmere 100 000 sysselsatte med IKT-utdanning.
  • Mer enn 3 000 ubesatte IKT-stillinger i 2020, det faktiske behovet er trolig større.

Rapporten viser også til en spørreundersøkelsene om bruk av IKT i henholdsvis næringslivet og offentlig sektor. Der svarer 45 prosent av disse opplevde vanskeligheter med å fylle stillingene. I EU er andelen som opplever utfordringer å rekruttere IKT-spesialister på 60 prosent i 2019.

{

... manglende tilgang på talenter er åpenbar. Man strever med å strekke ressurser, ferdigstille prosjekter, levere løsninger og resultater.

}

Mangel på IT-talenter påvirker bunnlinjen

For IT-sjefer, avdelings- og prosjektleder er manglende tilgang på talenter åpenbar. De strever med å strekke ressurser, ferdigstille prosjekter, levere løsninger og resultater. Det har negative konsekvenser for hele forretningsdriften.

I Norge og Danmark opplever nærmere halvparten av bedriftene seriøse utfordringer. Det kan bety å avvise ordrer, sette markedsutvidelser på vent og å utsette utvikling og innovasjon, som en direkte konsekvens av at det skorter på nødvendig IT-kompetanse. I Sverige er dette den største utfordrer til fortsatt vekst i den digitale sektoren.

Kort sagt: Mangel på nødvendig IT-kompetanse og ressurser kan svi på bunnlinjen.

IT-utvikling-uten-grenser-copy

Mange antar feilaktig at nearshoring er en møysommelig og krevende prosess som tar lang tid. Dessuten tror mange, at det går lenge før man høster fordelene.

Motvillig til å se mot utlandet

Selv om utfordringene øker og konsekvensene er alvorlige, nøler mange bedrifter med å se mot utlandet. Men i utlandet er tilgangen på erfarne IT-utviklere faktisk god. For mange beslutningstakere innen IKT er det å se ut over grensene ikke en opsjon, av en eller annen grunn.

Det er relativt få norske bedrifter som har forsøkt seg med å rekruttere utenlandske IT-ressurser med nearshoring eller offshoring. I 2017 utgjorde det kun 17 % i Norge. Og det til tross for at alternativet kan medfører ordrenedgang og prosjekter på vent. Man kan spørre seg hvorfor beslutningstakere er så motvillige til å se på mulighetene over grensene.

Det eksisterer mange misforståelser hva som hindrer bedrifter i å ta i bruk utenlandske IT-ressurser. Disse misforståelsene er ofte større enn de praktiske, viser det seg.

Mange antar feilaktig at nearshoring er en møysommelig og krevende prosess som tar lang tid. Dessuten tror mange, at det går lenge før man høster fordelene.

Dette er ikke nødvendigvis riktig. Med en etablert og profesjonell leverandør er nearshoring faktisk relativt enkelt. Og det kan ta så lite som 30 til 45 dager for å få et team klart til å utføre oppgaver og levere resultater.

Massivt volum av programvareutviklere i Polen

IT-utvikling-uten-grenser-copy-2

Over 15.000 IT-ingeniører uteksamineres hvert år fra polske universiteter.

Software-spesialister er ettertraktet over alt. Og spesielt i Polen er det stor tilgang på kompetente programvareutviklere. Mer enn 15.000 polske IT-ingeniører utdannes hvert år. Og de utgjør faktisk ca 10 % av totalt uteksaminerte IT-ingeniører i EU. Antallet er langt større enn hva vi er vant med i Skandinavia.

Polen er i dag synonymt med IT-kompetanse på høyeste nivå. En IT-ingeniør eller programvareutvikler har status og jobben anses som prestisjefylt. Og det betyr at kun de mest talentfulle, polske ungdommene velger seg en IT-utdannelse og karriere. Fag som ingeniør og programmering er tradisjonsrike og vel etablerte i Polen. Det betyr at IT-utdanning, programtilbud og studiekvalitet er blant de beste i Europa.

Ledende internasjonale virksomheter, banker og konsern som har etablert seg i Polen, nyter godt av høyt utdannede kandidater og vekst. IT-konsulentene har dermed fått solid kompetanse, erfaring og ekspertise gjennom komplekse prosjekter. Polske IT-konsulenter regnes (bl.a. ifølge HackerRank) i dag blant verdens absolutte elite av programvareutviklere.

Vil du lære mer om hvordan du kan ta i bruk nearshoring?
Last ned vår gratis guide: The Ultimate Guide for Nearshoring.

Er du klar for en samtale?

Skriv til oss, så setter vi opp et uforpliktende møte eller samtale hvor vi sammen ser på dine behov.

Relaterte artikler