Henrik Buchholt Bach og Gunri Kallsberg Ellefsen fra SDC

SDC: Bruker mulighetene til å skalere etter behov

Som en SaaS-virksomhet med mange prosjekter er det svært viktig for SDC å ha tilgang til de riktige IT-spesialistene. Dette betyr at det er en strategisk prioritet for selskapet å finne disse IT-ressursene. I dag ansetter SDC mer enn 300 IT-konsulenter, hovedsakelig gjennom nearshoring i Polen, men også lokalt.

Case-intervju med finansdirektør Henrik Buchholt Bach og forretningsfører Gunri Kallsberg Ellefsen

Her deler de noen av erfaringene sine med å bruke eksterne IT-konsulenter fra Polen.

SDC er en stor dansk IT-leverandør som samarbeider med mer enn 100 finansielle institusjoner i Norden.

SDC har en strategisk og strukturert tilnærming til sin bruk av eksterne IT-konsulenter, noe som sikrer at selskapet alltid har tilgang til ressursene de trenger. Nearshoring i Polen spiller en viktig rolle i denne målrettede satsingen. De siste årene har SDC utviklet en velfungerende ordning for å utføre en rekke IT-oppgaver.

Ordningen med nearshoring som suppleres av lokale eksperter har blitt avgjørende for at selskapet skal lykkes.

– I dag har vi hele paletten i Polen: Utviklere, testere, testsjefer osv., men vi har også flere seniorroller, slik som teamledere og avdelingsledere. Vi har faktisk kommet dit at så å si hele organisasjonen i SDC bruker polske konsulenter, forteller Gunri Kallsberg Ellefsen, som har hovedansvaret for eksterne IT-konsulenter.

{   I dag har vi hele paletten i Polen: Utviklere, testere, testsjefer … Vi har faktisk kommet dit at så å si hele organisasjonen i SDC bruker polske konsulenter.    }

Gunri Kallsberg Ellefsen

Strategisk prioritet

Henrik Buchholdt Bach

SDC bruker lokal arbeidskraft i tillegg til nearshoring-konsulenter for å supplere og forsterke et allerede sterkt og effektivt team av medarbeidere.

Det er en strategisk prioritet for SDC å bruke mulighetene som ligger i nearshoring, til å skalere ressursene etter behov.

Lokale konsulenter i Danmark som ikke har samme strategiske fokus, blir brukt til å supplere nearshoring-konsulentene. De blir hovedsakelig ansett som en operasjonell støtte når det er behov for spesialkompetanse på kort varsel.

– Vi bruker lokale eksterne konsulenter som ressursforsterkninger. Vi har mange, veldig spesialiserte prosjekter, og konsulentene kommer inn og hjelper med mer akutte saker hvor vi trenger spesialkompetanse, forklarer Henrik Buchholt Bach.

SDC bruker lokal arbeidskraft i tillegg til nearshoring-konsulenter for å supplere og forsterke et allerede sterkt og effektivt team av medarbeidere.

– Denne tilnærmingen har vært vellykket for SDC, utdyper Buchholt Bach. Organisasjonen har oppnådd ønsket skalerbarhet, samtidig som de polske konsulentene gradvis har blitt innlemmet som en viktig del av virksomheten.

{   Over årene har vi utviklet tilnærmingen vår, og nå utfører vi mer helhetlige og komplekse oppgaver i Polen.    }

Henrik Buchholt Bach

Veien til suksess i Polen

Tilbake i 2014 gikk det opp for SDC at det rett og slett ikke fantes nok IT-konsulenter i Danmark til å dekke virksomhetens behov. Så selskapet satset på å nearshore i Warszawa.

Innledningsvis hentet de inn 5–6 konsulenter, men valgte raskt å skalere opp til 15. I dag arbeider det over 250 IT-konsulenter for SDC i Warszawa. Selskapets strategi er å samle alle ressursene på ett sted, og i dag er det Polen.

– Vi begynte på den klassiske måten, hvor vi supplerte operasjonene våre med ytterligere kompetanse. Over årene har vi utviklet tilnærmingen vår, og nå utfører vi mer helhetlige og komplekse oppgaver i Polen, sier Henrik Buchholt Bach.

Skalert opp i et rolig tempo

Den viktigste ingrediensen i SDCs suksessoppskrift har vært å prioritere en åpen og gjennomsiktig tilnærming til nearshoring. De har dessuten skalert opp i et tempo som passet til organisasjonen og den gjeldende situasjonen.

– Det har vært avgjørende for oss å ikke gå for fort frem. Vi har insistert på å være åpne og gjennomsiktige gjennom hele prosessen. Samtidig har vi lagt vekt på å ikke skalere opp raskere enn omstendighetene tillater. Vi har følt at vi har hatt kontroll hele veien, utdyper Henrik Buchholt Bach.

Nearshoring- konsulentene våre er integrerte

Hos SDC anses nearshoring-konsulentene som en viktig del av organisasjonen på lik linje med fast ansatte. Spesialister hentes inn fra Polen med sikte på langsiktig samarbeid.

Gunri Kallsberg Ellefsen forklarer:

– Det er viktig for oss å sørge for at nearshoring-konsulentene er godt integrerte i organisasjonen og kulturen vår. Vi gjør dem til en del organisasjonen med planer om en lang tidshorisont.

Dette gjenspeiles også i lengden på kontraktene, som vanligvis varer i 1–2 år med mulighet til forlengelse.

Gunri Kallsberg Ellefsen

– Det er viktig for oss at de polske konsulentene føler seg som en del av SDC, mener Gunri Kallsberg Ellefsen.

{   De polske kollegene våre er veldig dyktige og er stolte over å gjøre en god jobb. De er her fordi de ønsker å gjøre en forskjell. Og arbeidet de leverer, beviser dette.  }

Gunri Kallsberg Ellefsen.

SDC er en attraktiv arbeidsplass i Polen

Over årene har SDC lykkes med å etablere en sterk merkevare i Polen, og selskapet anses nå som en svært attraktiv arbeidsplass og samarbeidspartner. Selskapets gode renommé har gjort det enklere for SDC å tiltrekke og holde på et tilstrekkelig antall kompetente ressurser.

– SDC har nådd ønsket skalerbarhet med det nåværende produksjonsapparatet. Og det er avgjørende for SDCs virksomhet, forklarer Henrik Buchholdt Bach.

Høyt kompetansenivå på konsulentene

De polske konsulentene er en av hjørnesteinene i SDCs vellykkede satsing på nearshoring. De sikrer høy kvalitet og kan leve opp til SDCs høye standarder.

– De polske kollegene våre er veldig dyktige og er stolte over å gjøre en god jobb. De er her fordi de ønsker å gjøre en forskjell. Og arbeidet de leverer, beviser dette, fremholder Gunri Kallsberg Ellefsen.

I tillegg til det høye kompetansenivået til de polske konsulentene, har også den kulturelle forenligheten spilt en avgjørende rolle for å lykkes med det interkulturelle samarbeidet.

– De polske kollegene våre er veldig dyktige og er stolte over å gjøre en god jobb. De er her fordi de ønsker å gjøre en forskjell. Og arbeidet de leverer, beviser dette, sier Gunri Kallsberg Ellefsen.

Henrik Buchholdt Bach utdyper det kulturelle aspektet:

–  Vi har mange kulturelle likheter med Polen. Vi deler mange av de samme ‘myke’ verdiene, og dette er et godt utgangspunkt for samarbeid. Vi er også nær hverandre, noe som er en praktisk fordel. Halvannen time på et fly fra København, og så er du i Warszawa.

ProData Consult forstår SDCs organisasjon

Henrik Buchholt Bach og Gunri Kallsberg Ellefsen fra SDC

– Vi har hatt et godt og lojalt samarbeid i mange år. De har gitt oss mange dyktige konsulenter, og ProData Consult leverer nesten alltid det vi trenger

ProData Consult har vært SDCs samarbeidspartner og leverandør i Polen i mange år, så vel som lokalt i Danmark.

– ProData Consult er en av våre tre ‘foretrukne leverandører’ i både Danmark og Polen. De er en profesjonell og pålitelig leverandør av nearshoring-konsulenter og lokale konsulenter. Vi har hatt et godt og lojalt samarbeid i mange år. De har gitt oss mange dyktige konsulenter, og ProData Consult leverer nesten alltid det vi trenger, sier de to lederne fra SDC.

– Jeg har ett enkelt kontaktpunkt hos ProData Consult i Danmark og i Polen, og begge er ekstremt viktige i arbeidet mitt. Det er avgjørende at jeg kan ringe noen som forstår SDCs organisasjon, virksomhet og behov – og det kan jeg hos ProData Consult, avslutter Gunri Kallsberg Ellefsen.

Hele SDCs nearshoring-operasjon i Polen gjøres fra Prodata Consults nearshoring-senter i Warszawa.

– Vi har over 2400 kvadratmeter i Warszawa. Og selv om vi er nære naboer i Polen, ser Prodata Consult viktigheten av å holde forholdet 100 % profesjonelt, avslutter Gunri Kallsberg Ellefsen.

{

... Det er avgjørende at jeg kan ringe noen som forstår SDCs organisasjon, virksomhet og behov – og det kan jeg hos ProData Consult.

Gunri Kallsberg Ellefsen

}

SDC logo

Om SDC

SDC er IT-servicepartner for finanssektoren i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Færøyene.

SDCs tjenester er utvikling og drift av bankapplikasjoner, og de levere en fellesnordisk plattform skreddersydd til hvert lands nasjonale lovgivning og språk. SDC har 114 finansinstitusjoner som kunder i de nordiske landene som har over 7500 ansatte i alle virksomheter.

https://www.sdc.dk