Santander Consumer Bank: Få en god og enkel oversikt over konsulentbruk

I Santander Consumer Bank bruker de eksterne konsulenter for å skalere etter behov, men også for å få tilgang til spesialister på et felt det kan være vanskelig å finne de riktige kandidatene til. Det gir dem fleksibilitet og kompetanse.

Med en konsulentportfolio som inneholder både lokale konsulenter og konsulenter som jobber fra nearshoringkontor, er det viktig å ha full oversikt. Det er også viktig å kunne skaffe nye konsulenter, og forlenge eksisterende kontrakter. Santander har erfart at kundemodulen er virkelig nyttig til dette formålet.

Kundemodulen gjør det mulig for Santander å ha full oversikt og kontroll på sin bruk av konsulenter. I modulen kan de spore og følge med på deres bruk av konsulenter, fremdrift og kostnader. Verktøyet som er gratis har også forbedret prosessen for å finne nye konsulenter og å forlenge eksisterende kontrakter på en enkel måte.

related posts