Region Sjælland: En god og profesjonell tone

For en politisk organisasjon er det særegne retningslinjer for anskaffelsen av eksterne konsulenter. Siden hele prosessen er veldig mekanisk er det lite kommunikasjon mellom oss og leverandøren av konsulenter. Derfor er det svært gunstig om leverandøren kjenner organisasjonen. ProData Consult har levert konsulenter til oss i flere år, og vet derfor hvilke profiler og ferdigheter som passer vår organisasjon. Det er også en stor fordel at ProData Consult kan levere i store volum. Det er godt å vite at du utelukkende får de best kvalifiserte konsulentene.

I alle de årene vi har samarbeidet med ProData Consult, har samarbeidet gått knirkefritt, og jeg har alltid opplevd å bli møtt av en god og profesjonell tone. Det viktigste når en skal hyre konsulenter til prosjekter er å få en konsulent på riktig nivå med de riktige ferdighetene. Derfor er det kritisk at vår samarbeidspartner klarer å møte dette behovet, og her treffer ProData Consult spikeren på hodet.

Bruker vi en rammeavtale for konsulenter

Når vi trenger eksterne konsulenter til et prosjekt, bruker vi en rammeavtale for konsulenter. Med denne rammeavtalen kan leverandøren vi kontakter gi et tilbud basert på vilkårene i rammeavtalen. Derfor har vi hatt gleden av å samarbeide med ProData Consult ved flere anledninger.

Som politisk organisasjon kan det være vanskelig å forutsi hvor mange prosjekter vi har i løpet av et år, siden dette varierer. Derfor er det viktig å kunne skalere etter behov, og brukei eksterne konsulenter. Bruken av eksterne konsulenter gir oss også fleksibilitet fordi vi har mulighet til å håndplukke de spesifikke ferdighetene vi trenger for en ønsket tidsperiode.

Jeg er generelt tilfreds med vårt samarbeid med ProData Consult, der kommunikasjonen jeg har hatt både med min kontaktperson og konsulentene har vært god og profesjonell.

Hennig Trier

Ansvarlig for IT-utvikling

related posts