Sindre Sandaker foran Prodata Consult logo

Rammeavtale med Forsvaret: ProData Consult er leverandør av konsulenttjenester for strategisk rådgiving

ProData Consult har vunnet en offentlig anbudskonkurranse som leverandør av konsulenttjenester til Forsvaret og andre tilknyttede enheter. Rammeavtalen gjelder innenfor området strategisk rådgiving..

Oslo, 17.02.2021

Rammeavtalen med Forsvaret, som ble signert i februar 2021, omfatter leveranse av konsulenttjenester til Forsvaret. Formålet med rammeavtalen er å dekke forsvarssektorens skiftende behov for konsulenttjenester innen strategisk rådgivning. Avtalen er på to år med mulighet til forlengelse i ytterligere to år.

Forsvaret skriver om konkurransen:
– Det kreves oppfyllelse av strenge objektive kvalifikasjonskrav samt god oppfyllelse av satte objektive tildelingskriterier for å nå frem i konkurransen om offentlige kontrakter.

{   ... ProData Consult oppfylte både de strenge kvalifikasjonskravene og de objektive tildelingskriteriene og ble derfor valgt som leverandør, sier Sindre Sandaker    }

Oppfylte strenge kvalifikasjonskrav

– ProData Consult oppfylte både de strenge kvalifikasjonskravene og de objektive tildelingskriteriene og ble derfor valgt som leverandør. Det er en spennende mulighet for det kompetente konsulentnettverket til ProData Consult i Norge. Vi ser frem til et godt og fruktbart samarbeid under hele avtaleperioden, sier Sindre Sandaker, Acting Country Manager Norge.

Flere offentlige enheter kan bruke rammeavtalen

Avtalen dekker også levering av konsulenter til Forsvarsdepartementet (FD) med de underliggende enhetene Forsvarsbygg (FB), Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). I tillegg dekker avtalen levering av konsulenter til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Representanter for alle brukere vil kunne gjøre avrop på rammeavtalen.

{

... Nå skal vi finne de riktige konsulentene i det solide konsulentnettverket vårt. Vi forventer både krevende og givende oppdrag i de årene kontrakten varer. Avtalen med Forsvaret vil ytterligere styrke vår posisjon innen det strategiske området, understreker Sindre Sandaker.

}

ProData_Logo_Secondary_Dark

ProData Consult vokser i Norge

I 2020 kjøpte ProData Consult Amesto Consulting for å vokse innen konsulentformidling i Norge.  Prodata Consult var «gaselle-bedrift» for 4. år på rad og fortsetter å øke omsetning i Norge. Med over 10.000 konsulenter i nettverket er ProData Consult blant de aller største i Skandinavia og Nord-Europa.

Resultatet av sammenslåingen gir resultater. I 2020 vant ProData Consult rammeavtale med Bufdir, som supplerte rammeavtalen med Sykehusinnkjøp fra desember 2019. Avtalen med Forsvaret og tilknyttede enheter kommer nå i tillegg til de to andre store avtalene.

Kontakt: info@prodataconsult.no

Utvalgte artikler

Innsikt og artikler