Sindre Sandaker

ProData Consult vinner offentlig anbud for Bufdir

Rammeavtalen med Bufdir løper over fire år og gjelder primært leveranser av konsulentressurser innen strategisk IKT-rådgivning, forretningsarkitektur, systemeierskap for tekniske produkter, prosjektledelse, teknisk produktutvikling og ledelse.

Oslo 11. november 2020

Det var bare et halvt år siden at ProData Consult kjøpte Amesto Consulting i Norge. Ambisjonene i Norge er store, og oppkjøpet gir allerede resultater. Nå har ProData Consult vunnet et stort offentlig anbud i Norge ettersom Bufdir har valgt ProData Consult som IT-ressurspartner fremover.

"Strategisk viktig avtale"

"Dette er en strategisk viktig avtale for oss. Den styrker vår posisjon innen offentlig sektor i Norge. Videre viser avtalen de konkurransefortrinn vi oppnår som ProData Consult.

Vi kan nå tilby større tjenester og flere konsulenter enn noen gang før. Og vi har oppnådd enda større innflytelse i markedet, og det merkes”, sier Sindre Sandaker, fungerende landssjef Norge i ProData Consult.

Rammeavtalen med Bufdir løper over fire år, og den gjelder primært leveranser av konsulentressurser innen strategisk IKT-rådgivning, forretningsarkitektur, systemeierskap for tekniske produkter, prosjektledelse, teknisk produktutvikling og ledelse.

{

..."Bufdir har mange spennende ting i flere områder. Som deres nye IT-ressurspartner ser vi frem til å hjelpe dem med å realisere sine mål og visjoner, ved å sikre at riktig IT-kompetanse og kunnskap alltid er til stede," sier Sandaker.

}

Avtalen omfatter arbeid med behovskartlegging, konsept, kvalitet, design og arkitektur. Innenfor kvalitetssikring, strategisk rådgivning, forretnings- og informasjonsarkitektur, designtjenester, assistanse med henvendelser samt anskaffelser og annet strategisk arbeid relatert til IKT-området .

Bufdir ligger under Barne- og familiedepartementet (BFD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Fra bufdir.no

10.000 konsulenter i det norske nettverket

Avtalen med Bufdir markerer den første store avtalen ProData Consult inngår i Norge etter oppkjøpet av Amesto Consulting i april i år. Selskapet har nå over 10.000 konsulenter i sitt norske nettverk.

"Ikke bare vil Bufdir få en partner som aldri vil gå tom for ekspertkonsulenter. Bufdir vil også kunne dra nytte av en brukervennlig og moderne plattform som gir full innsikt i innleide konsulenter, kostnader, kontrakter, ytelse, innkjøpsflyter, og mye mer. Vi har kombinert alt i et superbrukervennlig grensesnitt og automatisert prosessene rundt ledelse og anskaffelse av konsulenter, sier Sandaker.

ProData Consult skiller seg fra konkurrentene ved å kunne tilby de aller beste IT-konsulentene, både fra større konsulentselskaper og fra mindre selskaper så vel som uavhengige konsulenter. Dermed kan klienter få tilgang til de aller beste hjernene i bransjen som helhet, og ikke bare de tilgjengelige ressursene fra et bestemt selskap.

De beste IT-spesialistene i markedet

"Norge er et viktig marked for oss, og Bufdir-avtalen gir oss et godt fotfeste for ytterligere investeringer i Norge. Det er en viktig del av vår strategi å kombinere levering av de beste IT-spesialistene i markedet med moderne systemer og verktøy som gjøre administrasjon, oversikt, innkjøp og rapportering gjennomsiktig og grei for våre kunder. Det passer godt med behovene til både Bufdir og andre norske selskaper ", sier Søren Rode, administrerende direktør i ProData Consult.

Om Bufdir

"Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet" (Bufdir) er et norsk direktorat under Det kongelige barne- og familiedepartementet. (Barne- og familiedepartementet - BFD). Bufdir er et direktorat for barn, ungdom og familie. Den tar for seg saker innen barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering, og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner.

ProData Consult Norge har også rammeavtaler med "Sykehusinnkjøp" og "Direktoratet for eHelse" i offentlig sektor, samt flere store kunder i privat sektor.