Sindre Sandaker foran logo til ProData Consult

ProData Consult kjøper Bragd Consulting Network

IT-konsulentselskapet ProData Consult inngår avtale med og overtar aksjene i Bragd Consulting Network. ProData Consult blir med oppkjøpet en større aktør i Norge innen formidling av IT-ekspertise med erfarne forretnings- og IT-konsulenter.

Oslo 30. juni 2021

– Partnerskapet med ProData Consult er en helt riktig match for oss. Sammen kan vi tilby kundene våre økt tilgang på kompetanse fra et enda større og bredere nettverk av konsulenter og konsulenthus. Nettverket får dermed tilgang til enda flere spennende oppdrag. Vi gleder oss til å bygge videre på de sterke relasjonene vi har med både kunder og samarbeidspartnere, sier Morten Edler Bay, CEO i Bragd Consulting Network.

Bragd Consulting Network ble stiftet i 2014. Morten Edler Bay ble daglig leder i 2016 og firmaet har siden vokst til å bli en betydelig og uavhengig konsulentformidler i det norske konsulentmarkedet. I 2020 omsatte selskapet for NOK 169 millioner.

– I Bragd Consulting Network AS har vi solid erfaring med å samarbeide med et stort nettverk av konsulenter og konsulentselskaper. Nettverket gir våre kunder en unik tilgang til IT-kompetanse på tvers av fagområder og roller. Tilgangen på denne kompetansen har ført til at Bragd Consulting Network har lykkes i å bygge opp en kundeportefølje innen offentlig sektor. Vi ser nå frem til å jobbe med dyktige kolleger i ProData Consult, hvor vi i fellesskap skal bygge fremtidens konsulentformidler i Norge, sier Morten Edler Bay.

Morten Edler Bay sitter i trappen

Morten Edler Bay, CEO i Bragd Consulting Network

Større aktør i det norske IT-konsulentmarkedet

Oppkjøpet bidrar at ProData Consult blir en enda større aktør i det norske IT-konsulentmarkedet. Dette er det andre store oppkjøpet selskapet gjør i Norge, etter at det kjøpte opp Amesto Consulting i fjor.

–  Avtalen med Bragd Consulting Network kompletterer vår norske avdeling, og vil føre til positive synergier for kunder og konsulenter. Den samlede kompetansen og våre moderne IT-systemer – koblet med større kunde- og konsulentbase – styrker oss på alle måter i Norge, sier Sindre Sandaker, Country Manager Norway i ProData Consult.

ProData Consult har vunnet en rekke rammeavtaler med offentlige etater og har samtidig økende antall kunder i privat sektor. Bragd Consulting Network kommer med rammeavtaler med flere departementer, samt offentlige og private virksomheter.

– Etterspørselen etter IT-kompetanse er stor i Norge. Bragd Consulting Network har under Mortens Bays ledelse etablert en meget sterk posisjon innen konsulentformidling. Partnerskapet gjør at ProData Consult ytterligere kan bidra med førsteklasses IT-kompetanse til offentlige og private virksomheter, sier styreleder i ProData Consult, Agner N. Mark.

Gjennomføringen av kjøpsavtalen er avhengig av vanlige betingelser, inkludert at Konkurransetilsynet i Norge godkjenner overtakelsen. Transaksjonssummen er ikke offentliggjort.

Om ProData Consult

ProData Consult er den ledende leverandøren av spesialiserte forretnings- og IT-konsulenter i Nord-Europa. Selskapet betjente i 2020; 333 kunder med skreddersydde tjenester innen IT- og forretningsutvikling fra 2640 spesialiserte konsulenter. Forretningsmodellen kombineres med moderne teknologi og en tilnærming som setter mennesket i sentrum. Selskapet tilbyr timebaserte konsulenttjenester, nearshoringstjenester i Polen for skandinaviske kunder, samt Managed Services og leverandørstyringstjenester.

Dette gjør det mulig for selskapet å kontinuerlig utfordre status quo, og å tilby fleksible løsninger for den økende etterspørselen etter IT-eksperter. Selskapet ble grunnlagt i 1994 i København og har over 170 ansatte i Danmark (HQ), Sverige, Norge, Polen, Nederland og Tyskland. I 2020 hadde ProData Consult group en samlet omsetning på DKK 1,5 milliarder i Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Holland og Danmark.

prodataconsult.no

Om Bragd Consulting Network

Bragd Consulting Network er en uavhengig konsulentmegler, som kobler de beste konsulentene med de beste oppdragene i privat og offentlig sektor. Bragd Consulting Network omsatte i 2020 omsatte for ca NOK 169 millioner.

Bragd Consulting Network formidler i dag konsulenter til noen av Norges mest spennende prosjekter i offentlig sektor. De har siden oppstarten hatt en bevisst strategi om å bygge opp kunder i offentlig sektor og har lykkes i å bygge opp en solid kundeportefølje i sektoren. En svært viktig del av Bragd Consulting Network sin suksess er samhandlingsløsninger og svært godt samarbeid og gode relasjoner til konsulenter og konsulentselskaper.

bragd.no