Sindre Sandaker

Ny, stor rammeavtale med Statens vegvesen innen generell IT-bistand

ProData Consult har vunnet frem i en stor anbudskonkurranse om generell IT bistand for Statens vegvesen i konkurranse med noen av Norges fremste konsulenthus. Avtalen er estimert til å ha en verdi på 400-600 millioner kroner over en fireårsperiode.

Oslo, 28. april 2021

ProData Consult var én av åtte store IT-leverandører som har signert avtale med Statens vegvesen som omfatter generell IT-bistand.

– Nok en gang vinner vi en viktig anbudskonkurranse, men denne gang er vi eneste konsulentformidler. Dette bekrefter at ProData Consult hevder seg i kampen om IT-konsulenttjenester med de aller største konsulenthusene i Norge, sier Sindre Sandaker, Country Manager Norge.

Rammeavtalen for generell IT-bistand omfatter følgende fagområder:

  • Systemutviklings- og programmeringstjenester
  • Prosjektledelse og øvrige prosjektstøttetjenester
  • IT-arkitekturtjenester
  • Testing og testledelse
  • Systemforvaltningstjenester
  • Publiserings- og innholdstjenester
  • Øvrige generelle IT-tjenester

{  "Vi ser frem til å levere dyktige IT-konsulenter for denne viktige samfunnsaktøren i Norge."
Sindre Sandaker    }

Smidig forretningsmodell

– Vi har en smidig forretningsmodell som gir konsulenttjenester med kvalitet, fleksibilitet og til en fornuftig pris. Vi ser frem til å levere dyktige IT-konsulenter for denne viktige samfunnsaktøren i Norge, sier Sindre Sandaker.

ProData Consult er én av åtte leverandører som har signert avtale med Statens vegvesen. De andre er Accenture AS, Visma Consulting AS, Bouvet Norge AS, Bekk Consulting AS, Experis AS, Knowit AS og Capgemini Norge AS.

Anbudskonkurranse omfattet totalt 20 tilbydere og Vegvesenet valgte tilbydere som hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, da kriterier og vekting ble lagt til grunn (40 % pris, 60 % kompetanse).

Bomstasjon Drammensveien ved Sjølyst, Oslo

Innkreving av bompenger på Drammensveien ved Sjølyst i Oslo.
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Statens vegvesen skriver om tildelingen til ProData Consult:

– På tildelingskriteriet «kompetanse» scoret de godt på «utvikling og integrasjon» hvor de viser til referanseprosjekt som dekker mange roller innen området utvikling og integrasjon. Tilbudet scorer også godt på «prosjektledelse og bistand» hvor de kan vise til store omfattende prosjekter som beskriver erfaring på kompetanseområdet, bruk av verktøy samt omfatter anskaffelser.

{

«De kan vise til store omfattende prosjekter»

}

Logo statens vegvesen

Statens vegvesen

Statens vegvesen består av Vegdirektoratet med seks divisjoner og har 4800 ansatte i Norge.