LE34: Vi er veldig fornøyde med ProData Consult

Hos LE34 bruker vi ProData Consult for vår nearshoring. Det betyr at vi har ansatt to utviklere som jobber ved ProData Consults nearshoringkontor i Polen. Derfra vedlikeholder de linjen med appene vi bruker. Vi har valgt denne løsningen fordi vi har prøvd andre prosesser tidligere som ikke har fungert. Vi prøvde å håndtere det internt en stund, men vi må innrømme at vår profil ikke tiltrekker seg de beste apputviklerne i Danmark. Det er ikke mange i Danmark som har de ferdighetene vi trenger, og de som har disse ferdighetene foretrekker å jobbe i mer attraktive selskaper enn et som driver med landmålinger /GIS. Vi finner derfor ikke kvalifiserte folk i Danmark.

Derfor undersøkte vi valgene våre. Etter å ha analysert ProData Consult og deres måte å jobbe på, fant vi ut at de ville være det beste alternativet for oss. ProData Consult har en troverdig pakke og profil som gjorde at vi valgte å samarbeide med dem. Før vi landet på ProData Consult var vi i kontakt med et firma i India som tilbyr en lignende tjeneste. Dessverre hadde de flere mangler som ikke møtte våre forventninger. Det var blant annet noen kulturelle forskjeller og ting vi ikke kunne enes om, som vi ikke kunne overse. Vi har enkel og direkte kommunikasjon med ProData Consults nearshoringkontor i Polen.

Vi er veldig fornøyde med ProData Consult. Vi har ingenting å si på hverken samarbeidet med ProData Consult eller de to konsulentene i Polen. Samarbeidet er sømløst og smertefritt. Alt er som det skal, og vi har nær kontakt med vår kontaktperson i ProData Consult, som bare er en e-post unna. Gjennom en online chatteportal er vi alltid online med våre konsulenter i Polen, så det er som om de satt rett ved siden av oss.

Vår erfaring: ProData Consults konsulenter i Polen får gode arbeidsforhold

Vår erfaring er at ProData Consults konsulenter i Polen blir gitt gode arbeidsforhold. De liker å være en del av et større nettverk der det jobber flere som gjør lignende arbeid. Det er en fordel siden det bare er to av dem. Kontoret i Polen er også lett tilgjengelig, da det ligger i nærheten av flyplassen. Du blir møtt av trivelige omgivelser når du kommer inn i kontorlokalene, så ikke bare er våre konsulenter i Polen fornøyde, det er lett for oss også. Alt er som du skulle ønsket.

Ansettelsesprosessen var raskt, men uavhengig av den raske prosessen fikk vi presentert flere godt kvalifiserte kandidater. Dette var veldig tilfredsstillende. Før vårt besøk i Polen, og med bare en måneds forvarsel, hadde ProData Consult Danmark funnet 12 kandidater som kom på jobbintervjue. Besøket var smertefritt, og det var lett å finne de riktige kandidatene slik at vi kunne skalere raskt.

ProData Consult er flinke til å finne de riktige kandidatene både til jobben og vår organisasjon. Det er enkelt og skalerbart, og de økonomiske omstendighetene er som de bør være. For oss var det ikke et spørsmål om å spare penger. Vi kunne ha hyret inn konsulenter til samme pris i Danmark, men ikke på langt nær med de samme kvalifikasjonene. Derfor har ProData Consults nettverk i Polen vært en svært nyttig ressurs for oss.

Thorbjørn Mandahl Pedersen

Direktør ved GIS og intern utvikling i landmålingsfirmaet LE34

related posts