Three business women and a client discussing in a meeting

Guide: Hvordan lykkes med nearshoring

Når du opplever utfordringer med å få tak i kvalifiserte utviklere til IT-prosjekter kan nearshoring i Polen være et reelt alternativ. I denne guiden forklarer vi hvilke ni kriterier som gir suksess når du velger å gå nearshoring.

08. oktober 2021

Man trenger ikke å være rakettforsker for å lykkes med nearshoring. Men det er noen ting man bør være oppmerksom på før «take-off». ProData Consult har hjulpet selskaper med nearshoring siden 2011 og deler med deg våre beste tips i denne artikkelen, for å sikre at dere kommer godt i gang.

For mange selskaper er beslutningen om å starte med nearshoring ikke enkel. Og det skal det heller ikke være, da det er en avgjørelse som krever grundige refleksjoner. Vi vet det, fordi flere av våre nåværende nearshoring-kunder også var skeptiske når de begynte sonderingene.

Men hvis du er oppmerksom på fallgruvene som er nevnt i denne artikkelen, kan du også maksimere potensialet til nearshoring.

La oss begynne med den viktige starten.

God planlegging er viktig Velg en erfaren partner Få innspill fra nettverket ditt Få ombord de rette menneskene Bygge et kjerneteam Sørg for god kommunikasjon Sett opp en digital infrastruktur Prioriter hyppig kommunikasjon Hold møter på stedet Kom i gang! Tør å ta sats og «hopp» Forankre støtten ovenfra og nedenfra

{   For å beholde et motivert og dyktig team er det viktig at prosjektet matcher konsulentens ferdigheter.    }

God planlegging er viktig

Finn en leverandør med erfaring og lokale kontakter

La oss begynne med den viktige starten.

Bruk erfarne leverandører med lokale kontakter i etableringsfasen. Innsikt i det lokale markedet, konsulenter og logistiske utfordringer er en stor fordel. Leverandøren har også en stor interesse i å sikre at virksomheten lykkes med nearshoringen.

Samtidig kan de ta seg av hele operasjonen, noe som kan spare dere for mye tid og penger i oppstartsfasen. I stedet kan dere sette søkelys på det som virkelig skaper verdi i selskapet.

Få gode råd fra utsiden

Dra fordel av nettverk som dere har tilgang til, både deres eget og leverandørens. Ta kontakt med selskaper som har vært gjennom den samme prosessen som dere forbereder dere på.

Lytt og lær, og tilpass erfaringene deres til selskapets egen situasjon.

Finn de riktige menneskene

Mange selskaper kommer til Polen og blir svært entusiastiske over alle de kompetente ressursene og hvor dyktige de enkelte konsulentene er.

I noen tilfeller betyr det at de engasjerer overkvalifiserte konsulenter i prosjektene sine, noe som fører til at konsulentene ikke opplever å bli utfordret profesjonelt.

For å beholde et motivert og dyktig team er det viktig at prosjektet matcher konsulentens ferdigheter. Men det er selvsagt viktig å velge høyt kompetente konsulenter som kan hjelpe virksomheten med å få en god start og skape fremdrift i prosjektet.

Sørg for at de første oppgavene ligger klare, slik at konsulenten kan komme raskt i gang, og ikke må vente på utviklerne eller dokumentasjon før de kan begynne på prosjektet.

Bygg kulturforståelse i og rundt et kjerneteam

  1. Start med å bygge et kjerneteam som kan utgjøre fundamentet hvis selskapet bestemmer seg for å skalere opp.
  2. Så følg på med maksimalt 10 konsulenter, og sørg for at de blir kjent med kulturen og verdiene i selskapet.
  3. Invester tid og energi i å introdusere konsulentene ordentlig for organisasjonen.
  4. Fortsett med et to-ukers introduksjonsopphold for konsulentteamet hos selskapet, hvis det lar seg gjøre.

Slik kan  dere introdusere konsulentene for verdier og prosesser, og gjør det mulig for dem å absorbere bedriftskulturen deres.

På den måten kan selskapet skape «kulturbærere» som hjelper med å integrere fremtidige konsulenter.

{  Start med å bygge et kjerneteam som kan utgjøre fundamentet hvis selskapet bestemmer seg for å skalere opp.    }

Sørg for god kommunikasjon

Business meeting with four people in a lively discussion

Hvis man planlegger et møte, er det mer sannsynlig at man prioriterer samtalen – eller i hvert fall burde vi det.

Sett opp den nødvendige digitale infrastrukturen

Sørg for at selskapet har en god digital infrastruktur som kan støtte samarbeid på tvers av landegrenser.

Det er viktig med digitale verktøy som knytter medarbeidere sammen og fremmer god kommunikasjon. Dette kan f.eks. være videokonferanseløsninger som Teams eller Zoom, som gjør det enkelt å samarbeide på konkrete oppgaver.

Hold hyppige møter – også remote

Planlegg hyppige møter. Det føles enkelt og naturlig å ringe noen eller sende en e-post hvis du lurer på noe. Men det er ikke alltid vi kommer så langt – og noen ganger er ikke kollegaen tilgjengelig. Hvis vi planlegger et møte, er det mer sannsynlig at vi prioriterer samtalen – eller i hvert fall burde vi det.

Sett av tid til å være «on-site»

Vi anbefaler, som nevnt, et toukers introduksjonsprogram i selskapets hjemland for å forberede konsulentene på fremtidige oppgaver og gjøre dem bedre kjent med selskapskulturen.

I tillegg bør selskapets ansatte sørge for å besøke og tilbringe tid med teamet i nearshoring-lokasjonen, og omvendt. Det er viktig å møtes personlig og regelmessig.

{   Hvis et selskap skal lykkes med nearshoring på lang sikt, er det viktig at nearshoring-operasjonen er forankret i og får støtte av ledelsen    }

Kom i gang

A Consultant partner and a business man agreeing in a meeting

Besøk nearshoringssenteret: Gjør et poeng av å møte menneskene, se arbeidet og opplev arbeidskulturen førstehånds.

Ta spranget!

Hvis selskapet først har bestemt seg for å prøve nearshoring, er det viktig å kaste seg ut i det og komme i gang. Noen ting kan planlegges på forhånd, men i andre tilfeller må man bare lære underveis. Organisasjonen får verdifull erfaring i begge tilfeller.

{   Hvis selskapet først har bestemt seg for å prøve nearshoring, er det viktig å kaste seg ut i det og komme i gang.    }

Sørg for strategisk støtte og at ledelsen stiller seg bak prosjektet

Hvis et selskap skal lykkes med nearshoring på lang sikt, er det viktig at nearshoring-operasjonen er forankret i og får støtte av ledelsen. Selskapet må være forberedt på en langsiktig forpliktelse hvis satsingen skal bli en suksess.

Og hvis nearshoring-operasjonen skal skaleres opp for å bidra for større deler av virksomheten, må dere sørge for å forankre dette i selskapets strategi. Dette gjør det mulig å ta mer langsiktige beslutninger.

På den måten får dere mest mulig ut av nearshoringen for å nå organisasjonens strategiske mål.

Gjør også et poeng av å møte noen konsulenter for å oppleve arbeidskulturen førstehånds og se arbeidsmiljøet. Dette er en øyeåpner for mange selskaper.

Din sjekkliste

Slik lykkes du med nearshoring

Planlegg grundig

Velg en erfaren partner

Få innspill fra nettverket ditt

Få ombord de rette menneskene

Bygge et kjerneteam

Sørg for god kommunikasjon

Sett opp en digital infrastruktur

Prioriter hyppig kommunikasjon

Hold møter på stedet

Kom i gang - tør å ta spranget

Sørg for at det er strategisk og ledelsesmessig støtte

Les mer om hvordan du lykkes med nearshoring. Last ned vår gratis e-bok: The Ultimate Guide for Nearshoring

Kan vi hjelpe deg med noe?

Skriv til oss, så setter vi opp et møte med deg.