Morten Edler Bay

Fire nye rammeavtaler med Skatteetaten

Etter flere anbudsrunder har ProData Consult og ProData-eide Bragd Consulting Network vunnet fire attraktive rammeavtaler med Skatteetaten verdt 315 millioner kroner.

Oslo 16. september 2021

De fire rammeavtalene med Skatteetaten har en samlet, anslått kontraksverdi på 315 millioner kroner. Rammeavtalene starter i 2021 og varer i to år med mulighet til forlengelse i ytterligere to år.

Avtalene forvaltes samlet av de to konsulentselskapene, siden Bragd Consulting Network ble kjøpt opp av ProData Consult i juli 2021.De to konsulentvirksomhetene fusjonerer i 2022. Samlet har selskapene veldig mange rammeavtaler med norske offentlige etater, departementer og større institusjoner.

Avtalene er omfatter fagområdene:

  • Konsulentformidling
  • Brukskvalitet
  • Universell utforming
  • Robotic Process Automation (RPA) & Digital Process Automation (DPA)

{   Vi er stolte av å bli valgt som ny samarbeidspartner hos Skatteetaten    }

«Vi er stolte av å bli valgt som ny samarbeidspartner hos Skatteetaten. Skatteetaten har en samfunnskritisk funksjon og vi gleder oss til å medvirke til at deres systemer, løsninger, og flater mot brukerne blir ytterligere videreutviklet i årene som kommer», sier Morten Edler Bay, Country Manager i ProData Consult Norge.

Anbudet har gått over lengre tid og allerede i juli undertegnet ProData Consult tre kontrakter under hovedavtalen: Brukskvalitet, Universell utforming og RPA &DPA.

Bragd Consulting Network vant den attraktive avtalen om Konsulentformidling med en verdi på 160 millioner kroner, som ble meddelt 30. august. De scoret høyest av de fem aktørene som var med. I denne konkurransen var pris 40 %, mens kvalitet ble vektet til 60 %.

Vant på kvalitet

«For våre samarbeidspartnere sikrer denne avtalen tilgang til enda flere spennende oppdrag, samtidig som vi øker fotavtrykket vårt i offentlig sektor.

Spesielt gledelig med denne avtalen er at vi ble vurdert best på kvalitet, og at det var nettopp dette som gjorde at vi vant avtalen», utdyper Morten Edler Bay, Country Manager i ProData Consult Norge.

Morten Edler Bay

Morten Edler Bay er nyutnevnt Country Manager for ProData Consult i Norge

Titalls store offentlige rammeavtaler

ProData Consult har rammeavtaler med Skatteetaten, Bufdir, Sykehusinnkjøp, Statens vegvesen, Forsvaret m.fl.

Bragd Consulting Network kommer med avtaler med Departementenes sikkerhet og serviceorganisasjon, Utenriksdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Finansdepartementet, NORAD, Statens pensjonskasse, Kriminalomsorgsdirektoratet, NIBIO, og NAV, for å nevne de aller største.