Mann sitter ved PC

Økende etterspørsel etter IT ekspertise

Statistikk for ProData Consult 2021
Trender for 2022

Med økende aktivitet, større organisasjon og nye kunder har ProData Consult opplevd stor vekst i 2021 som fortsetter inn i 2022. Ferske tall viser økende etterspørsel etter IT-konsulenter med seniorkompetanse og særlig innen prosjektledelse.

Sjekk hvilke kompetanser, roller og funksjoner selskaper og offentlige virksomheter ville ha i 2021 og hva som kommer i år.

16.02.2021

Mange norske selskaper søkte etter konsulenter med seniorkompetanse innen IT-utvikling, IT-arkitektur, forretningsrådgivning og prosjektledelse også i 2021.

Med vedvarende, generell høy etterspørsel etter IT-kompetanse opplevde ProData Consult i Norge og gruppen også økte antall henvendelser tross pandemien.

Tall fra Prodata Consult 2021

Vekst siste tre år
%
ProData Consult Norge 2017-2020
Nearshoring konsulenter
ProData Consult group 2021
Konsulenter på kontrakt
ProData Consult group 2021

Så hvilke IT-kompetanser og roller har vært ettertraktet i 2021?

IT-konsulent trender 2021

Vi har tatt en kikk på hva våre kunder søkte etter av roller og funksjoner til IT-konsulentoppdrag i fjor. Blant de ca 530 henvendelsene vi har fått, har vi sammenstilt roller og tall i noen færre, overordnede grupper.

I disse fagområdene/funksjonene ser vi f.eks. at den mangsidige rollen som prosjektleder dominerer. Økning av etterspørsler fra offentlig sektor har dessuten vært formidabel, og dette har vært et satsingsområde for konsulentselskapet.

La oss se på de viktigste trekkene.

Prosjektledere, backend-utviklere og IT-arkitekter er attraktive

• Prosjektledere, backend-utviklere og IT-arkitekter er etterspurte – disse rollene står for over 50 % av alle etterspørslene i 2021.

Prosjektleder roller er populære. Nye utviklingsplaner starter gjerne med å hyre en prosjektleder, så den store etterspørselen er et resultat av økende aktivitet i digitaliseringsprosjekter.

 1. Prosjektledere, backend-utviklere og IT-arkitekter er etterspurte – disse rollene står for over 50 % av alle etterspørslene i 2021.

 2. De 10 mest etterspurte fagområdene/funksjonene står for nær 90 % av totalt antall forespørsler.

 3. Størstedelen av oppdragene ligger i hovedstadsområdet, mens det har vært svakt økende etterspørsel i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

 4. Vi opplever sterk, økende interesse for nearshoring-tjenester i Polen.

"Økende behov"

–  Kunder vi har snakket med i både offentlig og privat sektor signaliserer igangsetting av flere prosjekter i tiden som kommer, forteller Morten Edler Bay, Country Manager i ProData Consult, og legger til:

–  Dessuten, med stadige nye krav og forventninger til tjenester fra sluttbrukere påvirker også det behovet for å leie inn konsulenter.

Det har vært en økning i antall henvendelser fra kunder.

Disse IT-rollene vil kundene ha

 • Prosjektleder - 26%,
 • Backend utvikler - 18%
 • Arkitekt - 10%
 • Business Analyst / rådgiver - analytiker / forretningskonsulent - 9%
 • Sikkerhet - 6%
 • Frontend utvikler - 5%
 • Drift/Infrastruktur - 5%
 • Test/testledelse - 5%
 • Fullstack - 4%
 • DW/BI - 3%
 • UX - 3%
 • Database Utvikler - 2%
 • DevOps - 2%
 • HR/Admin - 1%
 • Agile (Product Owner, Agile Coach, Scrum Master) - 1%
 • Support/IKT - 1%

Den brede prosjektlederfunksjonen står for 26 % av alle forespørsler

De 10 mest etterspurte IT-rollene

Topp 10: Fra den store gruppen med prosjektleder-roller i toppen ned til backend-utvikler, arkitekter, forretningsanalytikere, sikkerhetskonsulenter, testkonsulenter, drift og infrastruktur, fullstack-utviklere og UX.

Det er særlig fem grupper som stikker ut: Prosjektleder, Backend-utvikler, Arkitekt, Business-analytiker og Sikkerhet.

Prosjektledere er etterspurt og dekker mange typer funksjoner. Lær mer om kjennetegn på en god IT-prosjektleder.

Blant de 10 mest etterspurte funksjonene er det ulike utviklerroller og fagområdene sikkerhet og kvalitetssikring, som begge har vokst siden 2020.

Markant økning av interesse for nearshoring

Norske oppstartsselskaper har oppdaget verdien med nearshoring til Polen.

I 2021 har vi registrert økende interesse for nearshoring i Norge, med flere henvendelser og nye kunder. ProData Consult er allerede godt etablert i Polen med tre nearshoring-sentre for et voksende antall danske, svenske og norske kunder i Warszava, Kraków og Łódź.

For hele gruppen har økningen i skandinaviske kunder og antall konsulenter i våre nearshoringsentre vært eksponensiell. Det har vært en samlet økning på antall nearshoring-konsulenter på over 1.400 % [!]  siden 2012. Det er en vekst årlig vekst på ca. 180 % hvert år.

Et nytt trekk i Norge er at yngre selskaper, som er i den avgjørende scaleup-fasen, har fått øynene opp for hvor bra IT-kompetansen i Polen er. Men også flere selskaper har skalert opp sine eksisterende prosjekter.

–  Internt har vi derfor styrket teamet i Oslo, som også får støtte fra våre erfarne nearshoring-eksperter i Danmark og Polen. Disse har satt i gang tre norske selskaper med nye prosjekter, forteller Morten Edler Bay.

Digitalisering i offentlig sektor

Offentlig sektor har vært et satsingsområde for ProData Consult i flere år. Arbeidet har gitt resultater.

I 2021 vant ProData Consult flere offentlige anbud med til sammen syv nye rammeavtaler med Skatteetaten, Statens pensjonskasse, Statens vegvesen og Forsvaret i skarp konkurranse med betydelige konsulentaktører.

–  Mye av økningen kommer med flere av de nye rammeavtalene. Stigende etterspørsel etter senior IT-kompetanse driver dette, mener Morten Edler Bay.

Til sammen forvalter ProData Consult nå 24 rammeavtaler i offentlig sektor.

ProData Consult har vokst i 2021

Fremgangen fra 2021 er drevet både av organisk vekst, men kan også føres tilbake til resultater av fusjonen med Bragd Consulting Network og den tidligere sammenslåingen med Amesto Consulting som skjedde i 2020.

På bakgrunn av en solid vekst i 2020 ble ProData Consult derfor igjen ble kåret til Gaselle 2021, med en vekst på 243 % siden 2017.

ProData Consult har nå en betydelig kundemasse, konsulent og partnernettverk, samt mange offentlige rammeavtaler.

{   Vi har flere kunder som ønsker konsulenter fra oss, og heldigvis har vi fått enda bedre kapasitet til å betjene vårt stadig voksende nettverk av konsulenter.    }

ProData Consul er Gaselle 2021

Illustrasjon fra Gaselle 2021: ProData Consult er i 2021 tildelt Gaselle for femte år på rad.

Med et konsulentnettverk på over 30.000 spesialister dekker ProData Consult IT fra A-Å. Kundene får tilgang til hele konsulentmarkedet i Norge, og vår erfaring, effektive prosesser og god kommunikasjon sikrer leveranse av høy kvalitet.

Les mer om Prodata Consult som Gaselle 2021.

I spåkulen: Dette vil skje i 2022

Selskapet vil i år være i enda bedre stand til å ivareta både flere kunder og konsulenter i 2022.

ProData Consult sammen med emagine Group vil fusjonere fullstendig i 2022, noe som gjør at vår samlede virksomhet blir en sentral aktør i konsulentmarkedet i Europa.

Siden nyttår har det vært rekordstor etterspørsel og aktivitet på kontoret i Oslo. Med generell høykonjunktur, økt aktivitet etter pandemien, og utfordringer med å få tak i IT-kompetanse kan dette forklare økt aktivitet og etterspørsel.

Det er et vedvarende behov for kompetente konsulenter og alt tyder på at etterspørselen vil være høy og øke også i 2022.

Og for enkelte bedrifter vil høykonjunkturen gi en utfordring når det gjelder å få tak i gode konsulenter.

–   Vi har flere kunder som ønsker konsulenter fra oss, og heldigvis har vi fått enda bedre kapasitet til å betjene vårt stadig voksende nettverk av konsulenter, kommenterer Morten Edler Bay.

Morten Edler Bay

ProData Consult ser følgende trender for 2022:

 • Den økende etterspørselen etter prosjektledere, utviklere og arkitekter vil fortsette.
 • En økende søkning etter konsulenter med sikkerhetskompetanse.
 • Senior ekspertise vil fremdeles være etterspurt – slik det har vært i flere år.
 • Konsulenttjenester innen kvalitetssikring, sikkerhet, skytjenester og roller innen prosjektledelse vil vokse ytterligere i 2022
 • Norske selskaper har oppdaget verdien med nearshoring til Polen. Nearshoring i Polen vil vokse ytterligere for yngre selskaper, men også eksisterende kunder som vil oppskalere sine oppsett.

ProData Consult har med sitt nettverk av erfarne konsulenter og partnere de beste forutsetninger for å hjelpe bedrifter med deres kompetansebehov også i 2022.

–  Med størrelsen på nettverket og bredden av IT-roller vi kan levere, har vi alltid konsulenter å tilby. Vi blir aldri "utsolgt" på IT-kompetanse, avslutter Morten Edler Bay med et smil.