3 senior IT-ledere diskuterere

En ny arbeidsstyrke krever strategisk partnerskap tilpasset framtiden

Det tradisjonelle arbeidsgiver-arbeidstaker forholdet er under press når flere søker en uavhengig rolle som frilanser og vekk fra fast jobb. Dette skiftet peker mot en viktig endring av arbeidslivet.

De gjennomgripende forandringene utfordrer tankesettet til dagens arbeidsgivere. Det vil kreve er en mer systematisk og målrettet måte å få tak i disse eksterne «ressursene» på.

Hvem har ikke vurdert et liv som frilanser?

{   ... vi kan forvente at en større andel av den fremtidige arbeidsstyrken velger seg frilanstilværelse og en prosjektorientert karriere.   }

De trygge rammene for fastansettelser vil i mange tilfeller bli erstattet av oppdragsorientert frilansarbeid i årene framover.

Livet med frihet som frilanser er definitivt kommet for å bli, særlig når mange opplever at det fungerer bra å jobbe hjemmefra. Koronaen fikk virkelig etablert dette hos de fleste.

«The gig economy» og «Contingent workforce» er noen amerikanske begreper vi har blitt kjent med de seneste år. Pilen peker en vei: Mot frilansoppdrag. Stadig flere uavhengige konsulenter og frilansere vil utgjøre en større del av fremtidens arbeidsstyrke.

Trenden omfatter først og fremst høyt kvalifiserte og spesialiserte fagpersoner, gjerne innen IT. Ønsker om en selvstendig jobbtilværelse og uavhengig livsstil er driverne for disse.

Dessuten har mange av disse fagpersonene blitt seg bevisst sine unike og etterspurte kompetanser. Og de er 100 % fokusert på å dyrke egen profil og interesser. På mange måter er vi i ferd med å bli mer spesialister enn generalister, på jakt etter prosjekter og oppdrag som matcher våre interesser, krav og liv.

Tar vi det store overblikket, er det masse tegn på at trenden er enda sterkere blant de som nå er og blir studenter. Nyere studier viser at ikke mindre enn 75 % av millenniums-generasjonen ønsker selvstendighet. Det betyr at vi kan forvente at en enda større andel av den fremtidige arbeidsstyrken velger seg frilanstilværelse og en prosjektorientert karriere.

2 it frilanskonsulenter jobber i kontorlandskap

Stadig flere yngre, uavhengige konsulenter og frilansere vil utgjøre en større del av fremtidens arbeidsstyrke.

Bedrifter ansetter flere frilansere

Det er ikke bare arbeidsstyrken som endrer seg. Også firmaer er i endring og engasjerer stadig flere eksterne ressurser. Internasjonalt er tendensen at det tradisjonelle forholdet mellom arbeidstaker og -giver erstattes av en mer dynamisk sammensatt arbeidsstyrke. I dette tilfellet betyr det flere frilansoppdrag og eksterne anbud.

Internasjonalt ser man at bedrifter øker bruken av uavhengige frilansere og de forventer ytterligere vekst i den retningen. De samme trender kan vi se også i Nord-Europa og Skandinavia. I Danmark, for eksempel, rapporterer IKT-bransjen at hver femte ansatt har en tidsbegrenset kontrakt.

Samtidig ansetter en tredjedel av bedriftene flere løst tilknyttede ansatte enn noen gang tidligere. Disse tallene tyder på at denne utviklingen bare vil øke. Ikke minst, med pandemiens inntreden i 2020 har vi for alvor satt hjemmekontor og uavhengig arbeidsdeltakelse i søkelyset. Dette vil øke presset og mange firmaer vil måtte endre seg i tiden fremover.

Internasjonalt ser man :

  • Bedrifter øker bruken av uavhengige frilansere og de forventer ytterligere vekst i den retningen.
  • De samme trender kan vi se også i Nord-Europa og Skandinavia.
  • I Danmark rapporterer IKT-bransjen at hver femte ansatt har en tidsbegrenset kontrakt.

 

Samtidig ansetter en tredjedel av bedriftene flere løst tilknyttede ansatte enn noen gang tidligere. Disse tallene tyder på at denne utviklingen bare vil øke. Ikke minst, med pandemiens inntreden i 2020 har vi for alvor satt hjemmekontor og uavhengig arbeidsdeltakelse i søkelyset. Dette vil øke presset og mange firmaer vil måtte endre seg i tiden fremover.

{

... Som en del av den fremtidige rekrutteringsstrategien vil derfor mange organisasjoner bli tvunget til å overveie innkjøp av eksterne IT-konsulenter og prosjektmedarbeidere.

}

En utvikling som må håndteres strategisk

I lys av de endrede forholdene i arbeidsmarkedet og et økende behov for IT-frilansere og IT-konsulenter, bør bedrifter bruke tid og ressurser på å overvåke og tilpasse seg den nye situasjonen.

Studier viser at under 10 % av firmaer i dag har fullt utviklete prosesser som kan håndtere innsiget av frilansere som vil komme.

I tillegg er IT-frilansere ofte hyret inn som et grep for å fylle «tomme seter». En gang var dette sikkert en god idé – i hvert fall kortsiktig – men dagens virksomheter har behov for en mer målrettet tilnærming til de utfordringene vi står overfor.

I stedet for å anskaffe de riktige eksterne IT-ressursene først når behovet oppstår, bør mange bedrifter være proaktive og i forkant av utviklingen. Som en del av den fremtidige rekrutteringsstrategien vil derfor mange organisasjoner bli tvunget til å overveie innkjøp av eksterne IT-konsulenter og prosjektmedarbeidere.

Konsulentpartnere – en strategisk allianse

Møte med flere deltakere diskuterer rundt et bord

En strategisk allianse med de riktige konsulentpartnerne, gir muligheter for gjensidig utbytte av nettverk og ekspertise

Enhver organisasjon som støtter seg til kompetente og kvalifiserte IT-spesialister, må ta avgjørende valg for å holde tritt med utviklingen som vil omforme dagens og fremtidens arbeidsstyrke. Det som blir viktig, mener vi, er å jobbe sammen med partnere som er spesialister på å knytte frilansressurser mot bedriftene og deres prosjektbehov.

Vi mener at flere organisasjoner bør sette opp en strategisk allianse av konsulentpartnere, som har inngående kunnskap og forståelse av bedriften eller etaten. Samtidig er rekrutteringspartneren oppdatert med de siste trender og kompetansekrav innen IT-bransjen.

En slik strategisk allianse med de riktige konsulentpartnerne, gir muligheter for gjensidig utbytte av nettverk og ekspertise. På den måten kan bedriftene få hjelp til å forberede fremtidige planer og prosjekter. Det gjør at de får den nødvendige støtten når organisasjonen virkelig trenger det.

Et samarbeid av denne typen tillater konsulentfirmaet å jobbe proaktivt med partnerens omskiftelige behov. Som en oppside vil konsulentfirmaet alltid kunne matche den riktige konsulenten til bedriftens spesifikke situasjon. Og det er kun en av mange fordeler.

Behov for en gjennomgang av dine behov?

Bli mer kjent med hva ProData Consult kan hjelpe deg med for å legge en strategisk plan for bemanning av kommende IT-prosjekter.

Skriv til oss så tar vi kontakt for en uforpliktende samtale.

Relaterte poster